Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Chebská nemocnice v problémech

Chebská nemocnice v problémech

13. 7. 2020

KKN, a.s., která provozuje dvě jediné veřejné nemocnice v kraji – karlovarskou a chebskou, zveřejnila na začátku července plán uzavření oddělení v její chebské části během prázdnin. Oproti minulosti v něm figurovalo rozsáhlé omezení provozu interního oddělení, což mohlo následně ohrozit i funkčnost dalších primariátů.

Chebská nemocnice v problémech

Chebská nemocnice v problémech

Překvapilo mě, že o plánovaných „výlukách“ údajně nebyl předem informován kraj, jakožto zřizovatel nemocnice. Teprve v následujících dnech tedy vypukla intenzivní snaha, a já jsem za ni rád, zajistit provoz interny po celou dobu prázdnin. Dle informací od pana hejtmana Kubise, který se v celé věci angažoval, by již měli být nasmlouváni lékaři, kteří činnost interního oddělení po celé léto zajistí.

Je skvělé, že se podařilo uhasit akutní problém s hrozícím omezením zdravotní péče pro spádovou oblast se skoro 100 tisíc obyvateli. Bohužel, chronické problémy chebské nemocnice přetrvávají. Tím nejvážnějším je stále se zhoršující personální situace. A pokud kraj chválím za rychlou reakci na akutní problém, pak zde ho musím pokárat za dlouhodobou nečinnost. Chebská nemocnice se postupně stává otloukánkem zdravotního systému kraje. Ač se před lety mluvilo o rovnocenném rozvoji chebské i karlovarské části, jsme svědky sílící preference té karlovarské, kam by se v budoucnu mělo přesunout i chebské onkologické oddělení. I nově přicházející lékaři většinou míří do Karlových Varů, nikoliv do Chebu. Kritická situace se tak mlže velmi brzy opakovat, už na konci srpna končí pracovní poměr dalším lékařům chebské interny, za něž zatím není náhrada. Situaci komplikuje i zastavená rekonstrukce nemocnice, pro niž kraj nyní hledá nového zhotovitele. Termín dokončení prací se tak odsouvá minimálně do roku 2022. Zaměstnanci nemocnice tak nejspíš další roky budou pracovat v provizorních podmínkách probíhající stavby.

Město Cheb dělá pro „svou“ nemocnici podstatně více, než mu přísluší. Nabízíme a následně přidělujeme nemocnici byty pro personál. Je ovšem podivné, když se pak od zdravotníků dozvídám, že jim  tento benefit management nemocnice aktivně nenabízí. Stejně tak jsme přispěli i na vybavení nemocnice a zavázali jsme se k poskytnutí 40 mil. korun na její rekonstrukci. V době epidemie koronaviru jsme v městských objektech zajištovali přechodné ubytování pro zaměstnance nemocnice, kteří se obávali zavlečení nákazy do svých rodin, do nemocnice jsme dodávali ochranné prostředky. Těžko můžeme dělat ještě více. Mrzí mě ale postoj ostatních obcí okresu, pro jejichž občany naše nemocnice zajišťuje zdravotní péči a které pro ni za posledních mnoha let neudělaly zhola nic. Jak říkám, z Chebu nás sanitka do Varů doveze poměrně rychle, ale občané Hranic nebo Lubů na tom v případě kolapsu chebské nemocnice budou mnohem hůře.

Je nyní věcí managementu KKN a kraje, aby po zažehnání momentální krize přišli s koncepčními řešeními, které chebskou nemocnici stabilizují personálně i finančně. Město Cheb k tomu rádo napomůže.

Mgr. Antonín Jalovec - starosta města Cheb

Autor: Jiří Duchek, Antonín Jalovec