Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Cesty krajem zavedly hejtmana Kulhánka na Chebsko

Cesty krajem zavedly hejtmana Kulhánka na Chebsko

23. 9. 2021

Setkání hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a radního Víta Hromádka se starosty měst a obcí regionu se tentokrát uskutečnilo v Třebeni a v Chebu. Na obou místech se zástupci kraje seznámili s aktuálně nejdůležitějšími tématy a přislíbili podporu a pomoc při řešení některých záležitostí.       

Cesty krajem zavedly hejtmana Kulhánka na Chebsko

Cesty krajem zavedly hejtmana Kulhánka na Chebsko

V Třebeni si spolu se starostou Karlem Mikoláškem prohlédli kostel, jenž si obec v minulosti převzala od církve a který nutně potřebuje velmi nákladnou rekonstrukci. Vedení obce se však nedaří získat potřebné dotace, a tak se snaží zajistit alespoň základní opravy, a to finančními prostředky ze svého rozpočtu. Radní Vít Hromádko apeloval na vedení obce, aby neustávalo ve své snaze a i nadále se snažilo o získání dotací, jež by mohlo využít na záchranu této památky. Místní jsou také nespokojeni s podobou komunikace, která vede z Třebeně k Soosu, kam každoročně míří velké množství návštěvníků. „Skutečně se jedná o úzkou silnici, kterou využívají nejen motoristé, ale také zemědělská technika, cyklisté i pěší, kteří chtějí navštívit přírodní rezervaci Soos. Zejména ve chvíli, kdy bylo město Františkovy Lázně zapsáno na seznam UNESCO, je důležité, aby byla i okolní atraktivní místa připravena na zvýšený pohyb turistů, čemuž by měla odpovídat také podoba komunikací. V tomto samozřejmě budeme panu starostovi maximálně nápomocni,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Se starostou města Cheb Antonínem Jalovcem projednávali zástupci kraje velmi aktuální téma, kterým je problematika odpadového hospodářství. V nadcházejících letech totiž dojde ke změně v legislativě. Ta zakáže skládkování neupraveného komunálního odpadu. „Jedná se o téma, které je aktuální pro celý kraj, pokládá totiž otázku, kam s odpadem a jak bude vypadat jeho zpracování. Je proto nutné, abychom uspořádali schůzku, na níž se sejdou zástupci samospráv s dalšími aktéry. Cílem bude zhodnocení stávající situace a budeme se domlouvat na dalším společném postupu,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek. V rámci setkání byla projednána také další témata, jako například dobudování cyklostezky Skalka – Pomezí, převod vybraných silnic a ulic, nutnost rekonstrukce povrchu silnice v místní části Klest či problematika zázemí pro policisty a hasiče na hraničních přechodech v době krizových situací, a to v souvislosti s případným uzavřením hranic. Hejtman přislíbil součinnost a pomoc při hledání možných řešení.       

Většinu starostů navštívených obcí trápí řidiči, kteří nedodržují povolenou rychlost jízdy v obci. Dožadují se proto instalace bezpečnostních prvků, které by zamezily rychlé jízdě, jež ohrožuje nejen chodce ale i další účastníky silničního provozu. O návrzích, jakými prostředky tento stav zlepšit, bude hejtman jednat s policejním ředitelstvím.            
 

Autor: Jiří Duchek