Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Cesty hejtmana krajem vedly také na za starostou Božího Daru Janem Horníkem

Cesty hejtmana krajem vedly také na za starostou Božího Daru Janem Horníkem

30. 1. 2023

Tradiční setkání zástupců kraje se starosty měst a obcí se v minulém týdnu uskutečnila také v Jáchymově a Božím Daru. 

Cesty hejtmana krajem vedly také na za starostou Božího Daru Janem Horníkem

Cesty hejtmana krajem vedly také na za starostou Božího Daru Janem Horníkem

„Jsem velmi rád, že jsme se tentokrát vydali v posílené sestavě, protože problematika některých projednávaných témat je složitá a bylo proto potřeba, aby byli přítomni ti, kteří se v jednotlivých oblastech nejlépe orientují. Jedná se například o možnosti využívání národních dotačních titulů z oblasti kultury, životního prostředí a tématu UNESCO,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.       

V Božím Daru představili zástupci města hlavní problémy, které v současné době spatřují v rozhodování o umístění fotovoltaických systémů na střechy domů v historickém centru a v památkové zóně města. Hejtman přítomné seznámil se snahou kraje a na úrovni Asociace krajů ČR, jejímž cílem je vytvoření jednotné metodiky, podle které by se mohlo posuzovat umístění panelů a zamezit tak situaci, kdy o tomto rozhoduje jedinec dle subjektivního názoru. Shrnuta byla také aktuální situace ohledně vzniku CHKO a zástupci města byli informováni o konání jednání, kde se bude projednávat výhradně tato problematika. Na programu bylo také téma zabývající se honitbou a dotačním programem podporující zástřelné. Obě strany se shodly, že je nutné, aby došlo k regulaci spárkaté zvěře v lesích, která v nich páchá zásadní škody. Projednán byl také aktuální stav strategického projektu obnovy hotelu na Klínovci, kde odbor regionálního rozvoje poskytuje metodickou podporu. Tradičně nechybělo ani téma dopravy, konkrétně se jednalo o apel na zachování omezení vjezdu do horských oblastí pro tranzitní dopravu ve směru od Horního Žďáru, a to v souvislosti s plánovaným vybudováním nového dopravního  napojení na průmyslovou zónu.  

Autor: Jiří Duchek