Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Cesty hejtmana krajem tentokrát zamířily do Šabiny a Libavského Údolí

Cesty hejtmana krajem tentokrát zamířily do Šabiny a Libavského Údolí

21. 7. 2022

Zjistit, jaké situace a problémy aktuálně řeší starostové měst a obcí v Karlovarském kraji a případně podat pomocnou ruku při jejich řešení, je cílem pravidelných cest hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a radního pro oblast rozvoje venkova Víta Hromádka. Tentokrát se vydali na setkání se starosty do Šabiny a Libavského Údolí. 

Cesty hejtmana krajem tentokrát zamířily do Šabiny a Libavského Údolí

Cesty hejtmana krajem tentokrát zamířily do Šabiny a Libavského Údolí

„Pan starosta František Pešek nám představil aktivity obce, kterými se snaží rozvíjet komunitní život v Šabině. Co však obyvatelům chybí, je obchod, který by nabízel alespoň základní sortiment pro ty, kteří nechtějí jezdit za nákupy do měst v okolí. Proto jsme mu s radním Vítem Hromádkem připomněli, jaké jsou možnosti čerpání dotací z krajského i ministerského dotačního programu na podporu venkovských obchůdků. A protože vedení obce již má vytipovaný vhodný objekt, je velmi pravděpodobné, že v budoucnu dotačních programů využije,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Problémem, se kterým se zástupci kraje setkávají napříč okresy a který trápí také obyvatele Šabiny, je nedodržování povolené rychlosti jízdy při průjezdu obcí. V Šabině by uvítali úsekové měření radary, které by vyhodnocovaly výsledky, na jejichž základě by byli pokutováni řidiči, kteří nerespektují nejvyšší povolenou rychlost v obci. Hejtman přislíbil, že toto téma prokonzultuje s krajským policejním ředitelem na pravidelné schůzce. V oblasti dopravní obslužnosti pak řeší v obci absenci železniční zastávky, a to přesto, že Šabina leží na území železničního koridoru, který vede po břehu řeky Ohře. Místní obyvatelé musí na vlak docházet až do Dasnic. Velmi by ocenili, kdyby mohla vzniknout v Šabině zastávka na znamení, která by výrazně zlepšila dostupnost vlakového spojení. Také v tomto přislíbil hejtman pomoc, kdy chce jednat se zástupci Správy železnic, neboť se chystá rekonstrukce tohoto železničního koridoru.

V Libavském Údolí považují za zásadní realizaci úpravy komunikace při vjezdu do obce. Právě vjezd je v současné době velmi komplikovaný, a proto by měl na jeho místě vzniknout v roce 2023 kruhový objezd. Starostka Petra Gajičová zmínila také problém v podobě vandalismu, který je spojen s několika problémovými rodinami, a proto se snaží zajistit službu sdílené městské policie. Také tuto problematiku a další možná řešení vzniklé situace projedná hejtman s krajským policejním ředitelem. V osadě Kolová, která patří do katastru obce Libavské Údolí, představila starostka aktuální projekt revitalizace louky. Již byly odklizeny náletové rostliny a s podporou v podobě krajské dotace byla také vyčištěna tůň. Na místě vznikne naučná stezka se zastřešeným pramenem. 

Autor: Jiří Duchek