Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Běh pro budoucnost Karlovarského kraje

Běh pro budoucnost Karlovarského kraje

11. 9. 2020

Prázdninové měsíce jsme trávili různě. Někdo vyslyšel naše heslo Letos pod STAN, někdo se inspiroval Forestem Gumpem a prokřižoval po svých celý kraj. Jsme na konci 16 etap Běhu pro budoucnost, během 450 km jsme zavítali do všech měst a řady obcí v našem kraji. Běželi jsme panenskou přírodou přes všechny významné turistické atrakce regionu, proběhli jsme také většinu industriální krajiny, ať to byly lomy, výsypky nebo rekultivace. 

Běh pro budoucnost Karlovarského kraje

Běh pro budoucnost Karlovarského kraje

Mohu říci, že za dva měsíce jsem poznal tolik nových míst, seznámil se s řadou lidí v regionu a jejich radostmi i strastmi, jako za několik let předtím. Během našich "laufů" jsme mnohokrát stavěli, ať už to byla setkání s lidmi, starosty, návštěvníky, nebo jsme přímo z místa komentovali náš pohled na řešení řady regionálních problémů. Máme jasno, jak by se měl kraj stavět k rozvoji infrastruktury pro cestovní ruch, jak má urgentně postupovat ve zpracování strategie pro rozvoj kraje po ukončení těžby uhlí. Vyvolali jsme během etap řadu diskusí, kde by měla být zapojena veřejnost – potřebujeme v regionu velké přehrady nebo se máme soustředit na mnohočetná, ale drobnější opatření k zadržování vody v krajině? Narušují parky větrných elektráren krajinný ráz Krušných hor a obtěžují hlukovým smogem, nebo převažuje jejich přínos při výrobě "čisté" energie? Jak by měla vypadat rekultivovaná hnědouhelná pánev a co všechno bychom zde rádi viděli, nebo čeho bychom se měli vyvarovat? Pokračovat bych mohl ještě dlouho, ale shrnuto – křížem krážem proběhnutý kraj nám dal velké množství zásadních informací a detailní znalost regionu, která tak může být zárukou racionálního a zodpovědného rozhodování při správě kraje a řešení jak priorit, tak zdánlivých maličkostí. Otázky vyslovené při Běhu pro budoucnost budeme také určitě diskutovat v průběhu září při kontaktní části kampaně. Rádi bychom v lidech vyvolali zájem o spoluúčast na rozhodování zásadních věcí, což by mělo být také silným motivem k říjnovým volbám jít a volit lepší budoucnost kraje, který už nesmí přešlapovat na místě a zůstávat na chvostu v řadě podstatných ukazatelů.

Petr Kulhánek – krajský zastupitel, lídr krajské kandidátky

Autor: Jiří Duchek, Petr Kulhánek