Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Apel na zastupitele Karlovarského kraje v kontextu závažnosti aktuální situace

Apel na zastupitele Karlovarského kraje v kontextu závažnosti aktuální situace

2. 2. 2021

Už poměrně dlouho jsme ve velmi svízelné době, kdy je extrémní a dlouhotrvající zátěž nemocnic, potýkáme se v ní s poměrně nepřipravenou a stále se měnící očkovací strategií a s ní souvisejícími změnami termínů dodávek vakcín a jejich množství, potýkáme se i s dvojkolejností, tedy očkováním mimo centrální rezervační systém a v jeho rámci. Zároveň se snažíme co nejdříve sezvat seniory 80+, kterým centrální rezervační systém nabídl třeba až jarní očkovací termíny a poskytnout jim bližší termíny tak, aby nemuseli na svou očkovací dávku čekat. Mohu konstatovat, že lidské zdroje v rámci všech složek jsou již dost vyčerpané, ať jsou to zdravotníci nebo složky IZS, zápasíme i s nedostatkem posil AČR a s poměrně komplikovanou problematikou pendlerů ve vztahu k novým německým pravidlům. Proto bych rád vyzval k určité jednotě a spolupráci napříč politickým spektrem, protože vnímám tuto dobu jako velice tíživou a krizovou. Velké poděkování patří určitě všem, kteří se na zvládnutí situace, která je stále pod kontrolou, podílejí, a to za jejich vynaložené nadměrné nasazení, často i za hranicí jejich možností.

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Bohužel musím konstatovat, že jsou mezi námi i tací, kteří krizovou dobu využívají ke svému zviditelnění a k politickému boji. Ať už jsou to spekulativní a sugestivní podsouvání zkreslených informací na sociálních sítí nebo i ve veřejném prostoru, ať je to kritika naprosto všeho, co se v rámci Karlovarského kraje a jeho vedení odehraje. Co vnímám jako nepřijatelné, je dokonce i manipulace s vyjádřením člena vlády – můžu být konkrétní: ministra zdravotnictví Jana Blatného a jeho dezinterpretace ve slovech Jany Mračkové Vildumetzové na sociálních sítích. 

Vnímám ze strany těchto jedinců snahu vnášet do společnosti neklid, pochybnosti na základě nepodložených tvrzení, která jsou velmi snadno vyvratitelná. Necítím za tím motivaci mít správné informace, protože mě se osobně z těch lidí nikdo neozval a nezeptal se ještě před tím, než vypustí nějaký nepodložený šelest směrem na veřejnost. Vnímám to spíš – obrazně řečeno – jako „vrážení klínů“ a zaštiťování se opoziční rolí, se kterou to ovšem nemá nic společného.

Rád bych, abyste si uvědomili, jaké je asi rozpoložení seniorů a jiných rizikových částí obyvatelstva, kteří spíše potřebují v této době uklidnit nebo motivovat, nikoliv uvést do paniky a nejistoty. Vnímám toto chování jako neslučitelné s mandátem zastupitele, v jednom případě i s mandátem poslance, kdy byste měli jednat ve snaze pomoci občanům, nikoliv destabilizovat společnost. Vnímám toto jednání naopak jako nemorální, nízké a neetické. Vnímám také absenci jakékoliv sebereflexe, studu a svědomí, pokud se oddáváte takové činnosti na sociálních sítích tak, jak to bylo v minulých dnech. Ano, mluvím o vás paní Jano Mračková Vildumetzová a o vašem týmu. Je paradoxem, že jste součástí uskupení, které je mnohdy samo autorem chaosu v podobě neustálých změn podmínek, ve kterých jsme nuceni se pohybovat. Vnímal bych, že by měla být namístě spíše pokora a snaha pomoci, než z vaší strany spekulativní a štvavá vyjádření ve veřejném prostoru a na sociálních sítích.

Rád bych vás požádal, abyste – jelikož to s opoziční rolí to nemá skutečně nic společného – zpytovali svědomí a změňte ten mód svého chování na více kooperativní, kde bychom měli být jednotní v tažení proti covidové nákaze, která nás sužuje.

Ten pohled na vaše aktivity je smutný, zarážející, možná i zavrženíhodný, a já bych vás velmi rád poprosil o změnu toho módu; prostor k dialogu a vzájemnému informování tu je.

Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje
z jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje 1.2.2021

 

Autor: Jiří Duchek, Petr Kulhánek