Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Aktuality Společná platforma 21: jednání o většinové krajské koalici jsou odblokována a akcent je kladen na diskusi k programovým prioritám a řešení zásadních problémů kraje

Společná platforma 21: jednání o většinové krajské koalici jsou odblokována a akcent je kladen na diskusi k programovým prioritám a řešení zásadních problémů kraje

11. 11. 2020

V dnešních ranních hodinách proběhlo jednání se zástupci ODS/KDU-ČSL ze kterého existují pozitivní výstupy:

- všichni jasně deklarovali snahu o hledání společné řeči nad koaličním potenciálem;
- zazněl akcent na vedení diskuse nad hledáním programových průniků jednotlivých subjektů a nad prioritními problémy budoucnosti kraje.

Společná platforma 21: jednání o většinové krajské koalici jsou odblokována a akcent je kladen na diskusi k programovým prioritám a řešení zásadních problémů kraje

Společná platforma 21: jednání o většinové krajské koalici jsou odblokována a akcent je kladen na diskusi k programovým prioritám a řešení zásadních problémů kraje

Tyto kroky zástupci "21" uvítali jako reálný posun v jednání. Nicméně ODS/KDU-ČSL dále trvá na obsazení pozice hejtmana a dvou dalších radních s gescí životní prostředí, kultura/památková péče a doprava.

Zřetelně zaznělo, že jakákoliv budoucí koalice má být podpořena všemi hlasy, které se takového projektu chtějí účastnit, není možné podpořit pouze část takové koalice.

Společné uskupení “21” shrnulo představu o zapojení ODS/KDU-ČSL v krajské vládě: ODS/KDU-ČSL by obsadila pozici prvního náměstka, dalšího radního a případně uvolněného zastupitele nebo předsedu výboru. Zároveň znovu zaznělo, že v rámci dalšího jednání “21” jasně deklarovala ochotu netrvat na stávajícím kandidátovi na post hejtmana - Petru Kulhánkovi. Stále však stojíme za principem proporcionality a vyváženosti, který opravňuje k nominaci hejtmana naše uskupení “21”.

Další společné jednání bude pokračovat v následujících dnech nad oběma oblastmi - programové priority a struktura krajské exekutivy.

I přesto, že existuje shoda na pokračování v jednání, je jisté, že ustavující Zastupitelstvo Karlovarského kraje 12.11.2020 nebude moci ustavit novou krajskou vládu. Proto se všichni shodli na společném procesním postupu v jeho průběhu.

Vojtěch Franta, Vít Hromádko, Josef März, Patrik Pizinger, Petr Kulhánek