Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Aktuality Robert Pisár (STAN): Kraj přichází se souborem opatření na podporu občanů v době energetické krize

Robert Pisár (STAN): Kraj přichází se souborem opatření na podporu občanů v době energetické krize

9. 9. 2022

Karlovarský kraj chce pomoci občanům regionu, pro které jsou a budou dopady energetické krize zvláště závažné. Jedná se především o seniory žijící mimo pomoc sociálních služeb, jež si neporadí s možností čerpání dávek, a dále o rodiny, které pečují v domácím prostředí o děti i dospělé s postižením. Opatření kraj připravuje ve spolupráci s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a zapojit chce obce a sociální služby z celého území regionu.

Robert Pisár (STAN): Kraj přichází se souborem opatření na podporu občanů v době energetické krize

Robert Pisár (STAN): Kraj přichází se souborem opatření na podporu občanů v době energetické krize

„Naše opatření jsme zatím pracovně nazvali Záchranná brzda pro občany Karlovarského kraje. Jde o otevřený soubor, který se může podle potřeby rozšířit a doplnit. Z našeho pohledu budou pomoc v energetické krizi nejvíce potřebovat lidé pečující doma o své blízké s mentálním nebo kombinovaným postižením, ale také senioři, kteří žijí mimo sociální služby a potřebují podporu svého okolí. Větší část těchto lidí má na podporu od státu nárok, ale vůbec si o ni nepožádá. Proto chceme ve spolupráci s obcemi přímo v terénu tyto lidi vytipovat, oslovit a zprostředkovat ze stávajícího systému všechny možné formy podpory. Pokud to k vyřešení akutní krize v životě konkrétních občanů nebude dostatečné, přijde na řadu finanční pomoc od kraje. Snažíme se předejít tomu, že dopady energetické krize tyto rodiny a jednotlivci nezvládnou,“ upřesnil Robert Pisár, krajský radní pro oblast sociálních věcí.

Odbor sociálních věcí krajského úřadu připraví metodiku shrnující povinnosti obcí a sociálních služeb s důrazem na aktivní sociální práci s vytipovanými ohroženými skupinami. Po dohodě s krajským pracovištěm Úřadu práce začnou od října probíhat pracovní setkání v obcích s rozšířenou působností, za účasti zástupců pověřených obecních úřadů. „Cílem je zintenzivnit spolupráci v této oblasti mezi odborem sociálních věcí, úřadem práce, obcemi a sociálními službami. Především je třeba seznámit sociální pracovníky s aktualizovaným postupem při vyplácení mimořádné okamžité pomoci při kaucích a se samotným krajským záměrem „záchranné brzdy,“ vysvětlil Robert Pisár s tím, že na finanční pomoc ze strany kraje by bylo vyčleněno prozatím 10 milionů korun z krajského rozpočtu.

Kromě „záchranné brzdy“ kraj rovněž chystá nastartovat krajskou podporu dostupného bydlení. „Jsme jedním z mála krajů, kde nevznikají projekty zacílené na dostupné bydlení, které by mohli využívat například mladí lidé bez dostatečných financí na pořízení bytu, maminky s dětmi z azylových domů, jež se chtějí osamostatnit, ale i lidé v nouzi. Proto ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravujeme strategii sociálního začleňování a konkrétní mechanismy krajské podpory bydlení, ať už jde o garanční fond pro vlastníky bytů či krizový fond,“ dodal radní.

Autor: Jiří Duchek