Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Aktuality Přestaňte přehlížet problémy strukturálně postižených regionů, upozorňuje Senát vládu. A nabízí řešení.

Přestaňte přehlížet problémy strukturálně postižených regionů, upozorňuje Senát vládu. A nabízí řešení.

9. 5. 2019

Senátoři vyzývají vládu k odpovědnosti za řešení problémů v příhraničních regionech.

V pátek 3. května bylo v Senátu schváleno usnesení k závěrům 17. veřejného slyšení Senátu na téma „Situace ve strukturálně postižených regionech (dále jen STR)“. Senátoři ve svém usnesení konstatují zhoršování situace ve STR, jenž vede k nezdravému prohlubování rozdílů mezi regiony v rámci ČR.

Přestaňte přehlížet problémy strukturálně postižených regionů, upozorňuje Senát vládu. A nabízí řešení.

Přestaňte přehlížet problémy strukturálně postižených regionů, upozorňuje Senát vládu. A nabízí řešení.

„Současný vývoj prohlubuje nerovnováhu a v důsledku ohrožuje celou naši zemi“, upozorňuje senátor Balatka (STAN) a dodává, že právě proto: „senátoři požadují změnit politiku vlády a začít systematicky podporovat chudé a opomíjené regiony. Nestane-li se tak, i nadále se pohraničí bude vylidňovat a ekonomicky upadat. I Evropská komise upozorňuje naši vládu na velké rozdíly mezi regiony a na to, že je potřeba se tomuto tématu usilovně věnovat. Trendy ekonomických ukazatelů v naprosté většině důležitých oblastí v Karlovarském a Ústeckém kraji klesají a rozdíly mezi ostatními regiony se prohlubují. A vláda se tomu nevěnuje dostatečně.“

Senátoři pověřili předsedu Senátu, aby toto usnesení zaslal předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi, ministryni financí ČR Aleně Schillerové, ministryni pro místní rozvoj ČR Kláře Dostálové, ministryni práce a sociálních věcí ČR Janě Maláčové a předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jeho prostřednictvím poslancům.

„Jsem velmi rád, že celý senát vnímá problémy našeho regionu a je to zásluha hlavně senátora Zbyňka Linharta, který veřejné slyšení na téma strukturálně postižených regionů uspořádal. Celý senát dal najevo svůj nesouhlas s tím, že vláda tyto regiony dlouhodobě opomíjí. Nehodláme si ale jen stěžovat“, říká Balatka a pokračuje „přistupujeme k celé situaci konstruktivně, nabízíme svá řešení a pomocnou ruku. Jestli ho vláda uchopí nebo ne, je pouze na ní a jejím rozhodnutí.“

Vláda by měla podle senátorů systematicky zvýhodňovat SPR proti ostatním regionům, více podporovat investice do inovativních projektů a tvorby kvalifikovaných pracovních míst v regionech, vybudovat kvalitní infrastrukturu a občanskou vybavenost, posilovat lidský, sociální, ekonomický a znalostní kapitál. Mezi další navrhovaná podpůrná řešení patří přesun některých státních institucí do SPR, vytváření zvýhodněných startovacích a stabilizačních programů pro lékaře a učitele, další rozvoj přeshraniční spolupráce a budování pracovišť státních vysokých škol. A v neposlední řadě k tomuto účelu vytvořit transformační fond z peněz vybraných na emisních povolenkách.

Na problematiku upozorňuje i petice, která nedávno vznikla v Karlovarském a Ústeckém kraji a která požaduje návrat peněz získaných prodejem emisních povolenek zpět do regionů, odkud pocházejí. O tom, o jak velký problém se jedná, svědčí i fakt, že tuto aktivitu podpořili všichni poslanci a senátoři dotčených krajů, bez ohledu na stranickou příslušnost. Petici samotnou zaštítili senátoři Balatka (Sokolov), Rabas (Chomutov) a Dernerová (Most).

„Dalším krokem bude projednání petice „Peníze z emisních povolenek zpátky do regionů“ přímo v Senátu“, říká senátor Balatka. „Sběr podpisů probíhá už na 36 petičních místech. Chtěl bych občany požádat, aby ji podepsali, pokud tak již neudělali. Potřebujeme 10 tisíc podpisů, seznam petičních míst je na mém webu. Moc občanům za podpisy a pro naše regiony děkuji.“

Autor: Erich Kříž