Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Aktuality Osm senátorů pod vedením Miroslava Balatky (STAN) navštívilo Sokolovsko, hlavním tématem byla budoucnost regionu

Osm senátorů pod vedením Miroslava Balatky (STAN) navštívilo Sokolovsko, hlavním tématem byla budoucnost regionu

5. 11. 2021

Kam dál v době po uhlí? Jak nejlépe rozvinout potenciál Sokolovska? A jakými dobrými příklady se inspirovat? Tyto a další otázky provázely v úterý naším krajem skupinu senátorů, kteří se věnují transformaci.

Osm senátorů pod vedením Miroslava Balatky (STAN) navštívilo Sokolovsko, hlavním tématem byla budoucnost regionu

Osm senátorů pod vedením Miroslava Balatky (STAN) navštívilo Sokolovsko, hlavním tématem byla budoucnost regionu

Karlovarský kraj navštívil 2. 11. 2021 senátní Podvýbor pro regiony v transformaci, který se zabývá komplexně problematikou uhelných regionů a který je složen ze senátorů za Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Navázali tak na červnovou návštěvu Ústeckého kraje.

Senátoři se zaměřili především na tu část Sokolovska, které se problematika transformace týká nejvíce a nejviditelněji. Druhý den výjezdní zasedání Podvýboru pokračovalo do Saska, které se potýká s podobnými problémy a výzvami, a to s cílem inspirovat se a diskutovat o saských řešeních a přístupech.

„Pokud chceme, aby naše regiony úspěšně prošly transformací, kterou vnímám jako velkou příležitost pro pozitivní změny, je potřeba se jí zabývat na mnoha úrovních. Propojovat důležité aktéry, komunikovat o problémech přímo v regionech. A také zvedat toto téma na celostátní úroveň. To jsou dlouhodobé cíle a účel Podvýboru a výjezdních zasedání a setkávání v regionech.“ řekl předseda Podvýboru pro regiony v transformaci a sokolovský senátor Miroslav Balatka. „Transformace se týká jak průmyslu, tak v sobě obsahuje i další části, jako je školství nebo sociální problematika“, uvedl Marek Hilšer.

Na Sokolovsko zavítalo osm senátorů a během prvního dne mimo jiné navštívili Hrad Hartenberg v Hřebenech, aktuálně procházející rekonstrukcí. Právě zde totiž existuje unikátní sociální firma - zednická parta složená z dlouhodobě velmi špatně zaměstnavatelných lidí. Jejich práci, za použití původních materiálů a technologií, oceňují památkáři a firmě samotné se daří získávat zakázky na opravách i dalších památek po celé ČR.

Výjezdní zasedání pokračovalo na Statku Bernard, kde se senátoři setkali se zástupci SUAS, kteří jim prezentovali svoje vize a transformační plány. Diskutovalo se ale také o legislativních problémech, ve kterých by mohl Senát pomoci, například o chybějící legislativě pro akumulaci energie z OZE nebo agrofotovoltaiku.

Senátoři navštívili i právě budovaný sokolovský polygon BMW. Ten vzniká na areálu o rozloze 600 ha a je z evropského pohledu unikátním projektem a investicí za cca 7 mld. Kč, která do regionu přinese nejnovější technologie a pracovní místa. Členům podvýboru zde bylo představeno a prezentováno využití areálu pro vývoj a testování samořiditelných aut.

Následovala návštěva porcelánky Rudolf Kämpf v Loučkách, zástupce tradičního karlovarského průmyslu. Tento obor bude podpořen i ze strany kraje, například rekonstrukcí Střední průmyslové školy sklářské a keramické, která by měla více podporovat zachování tohoto kreativního odvětví v regionu. Není bez zajímavosti, že porcelánka Rudolf Kämpf dodává své zboží i do Senátu.

Po návštěvě Karlovarského kraje pak následoval společenský večer, kam byli pozváni aktéři, kteří mají k transformaci co říct – poslanci, zástupci měst, obcí, kraje, investorů, firem, školství, neziskových organizací, lázeňství apod. Účelem setkání bylo neformální propojení těchto lidí a možnost předání si informací a podnětů, které mohou k transformaci kraje přispět.

Druhý den pak pokračovalo výjezdní zasedání senátorů do Saska, Začalo prohlídkou Průmyslového muzea Chemnitz vybudovaného v průmyslových objektech určených původně k demolici. Toto muzeum nyní navštěvuje cca 50 tis. návštěvníků ročně.

Senátorům byla také prezentován kreativní průmysl Saska, který v této spolkové zemi už zaměstnává téměř stejný počet lidí jako strojírenství. Objem ekonomiky tohoto odvětví je pak přibližně stejný jako saský automotive.

Dále pak senátoři pokračovali návštěvou Alternativního centra mládeže Chemnitz. Toto městem spolufinancované kulturní centrum slouží k setkávání mladých lidí, pořádání koncertů, workshopů apod. Také zde fungují sociální pracovníci, kteří mladým lidem, ohroženým například sociálním vyloučením, pomáhají se seberealizací a začleněním. Také zde funguje doučování nebo poradenství v těžkých situacích.

Návštěva Saska byla zakončena v Energetickém družstvu v Drebachu, které investuje do obnovitelné komunitní energetiky. Vzájemná spolupráce zde přináší úsporu v nákladech na energii obci a je také investiční možností pro členy družstva, kterým zajišťuje garantovaný výnos a podíl na zisku.

Dvoudenní cesta jak na Sokolovsko, tak i do Saska přinesla senátorům mnoho podnětů, inspirace a zajímavých setkání s mnoha lidmi – a jak se sami účastníci výjezdního zasedání shodli, budou z této cesty těžit v další práci Podvýboru.

Autor: Jiří Duchek, Miroslav Balatka