Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Aktuality Návštěvy hejtmana po obcích v kraji pokračují, tentokrát zavítal do Bečova, Útviny a Andělské Hory

Návštěvy hejtmana po obcích v kraji pokračují, tentokrát zavítal do Bečova, Útviny a Andělské Hory

27. 8. 2021

V pracovních cestách po obcích Karlovarského kraje pokračuje hejtman Petr Kulhánek a radní Vít Hromádko. Tentokrát se vydali do obcí na Karlovarsku, konkrétně do Bečova nad Teplou, Útviny a Andělské Hory. Se starosty opět projednali nejzávažnější problémy, které vedení obcí řeší.              

Návštěvy hejtmana po obcích v kraji pokračují, tentokrát zavítal do Bečova, Útviny a Andělské Hory

Návštěvy hejtmana po obcích v kraji pokračují, tentokrát zavítal do Bečova, Útviny a Andělské Hory

„Osobní setkání se zástupci vedení obcí vnímám jako velký přínos. Nesedíme jen u stolu, kde probíráme ta nejzásadnější témata života v dané obci. Vydáváme se také do terénu a můžeme si tak  na vlastní oči prohlédnout problémová místa a zhodnotit, jaké jsou naše možnosti, jak s řešením starostům pomoci. S těmito pracovními výjezdy budeme pokračovat i nadále, protože stále ještě máme na seznamu obce, které si naši přítomnost vyžádaly a my jsme za to velmi rádi. Chceme, aby byl vidět náš zájem, aby také starostové viděli, že na řešení mnohých problémů nejsou sami. Nechceme řídit kraj jen od stolu, odtrženi od reality,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.           

V Bečově nad Teplou představil starosta Miroslav Nepraš situaci s opravami silnic a problém v podobě úprav opěrných zdí, které lemují značnou část místní komunikace. Jejich sanace a další opravy budou velmi nákladné, nutné je také stanovení vlastníky pozemků, na kterých opěrné zdi stojí. Projednána byla také chystaná akce v podobě narovnávání serpentin, které si vyžádá na řadu měsíců uzavření hlavního silničního tahu na Plzeň a objízdné trasy. Hejtman se zajímal také o zajištění zdravotnické péče ve městě, protože v minulosti se zde potýkali s absencí praktického lékaře. I díky krajské dotaci bude v Bečově ordinovat nový lékař, který bude do Bečova dojíždět.           

Neutěšený stav místní komunikace trápí starostku obce Útvina Lenku Strakovou. Jedná se o komunikaci, jež vede středem obce a která nebyla opravena po celé své délce, ale jen po částech. Upozornila na napojení nového povrchu na ten stávající, kde vlivem klimatických podmínek v zimním období vznikly praskliny. Výtluky na silnici směrem do obce Přílezy však zůstaly neopravené. Starostka také představila aktuální projekt, který zúží stávající hlavní komunikaci v obci a řidiči zde budou donuceni stáhnout nohu z plynu. Místo, které zúžením vznikne, bude využito pro vybudování nových chodníků. Hejtman také seznámil starostku s plánem Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje na rok 2022, kde se počítá s úpravou povrchu mezi obcemi Útvina – Chylice a Odolenovice – Přílezy za 8,3 milionu korun.               

Starostka obce Andělské Hora Miloslava Křimská upozornila na problémy s nedostatečným množstvím kamene na opravy hradu Andělská hora. Jedná se o trachyt, jehož je v našem regionu nedostatek. Hejtman přislíbil pomoc s vytipováním lokality, odkud by bylo možné kámen dovážet. Zároveň bude obci nápomocen s vyhledáním firmy, která by vypracovala posudek současného stavu svahu pod hradem. Starostka představila také návrhy plánů výstavby dálnice, která v budoucnu protne obec.

Autor: Jiří Duchek