Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Aktuality Karlovarský kraj schválil vyhlášení dotačních programů pro rok 2021

Karlovarský kraj schválil vyhlášení dotačních programů pro rok 2021

5. 2. 2021

Rada Karlovarského kraje na svém posledním jednání schválila vyhlášení devatenácti dotačních programů pro rok 2021. Z krajského rozpočtu na ně vyčlenila více než 111 milionů korun.    
 

Karlovarský kraj schválil vyhlášení dotačních programů pro rok 2021

Karlovarský kraj schválil vyhlášení dotačních programů pro rok 2021

„Chceme pokračovat v tom, že budeme i nadále podporovat například oblast sportu, kultury, prevence kriminality, přispějeme na činnost hasičům, včelařům a dalším organizacím, skupinám a spolkům, jejichž činnost je pro Karlovarský kraj přínosem a zároveň je pro ně podpora ze strany kraje nezbytná,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.    

Mezi schválenými dotačními programy jsou programy na podporu aktivit v oblasti: prevence kriminality, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje, kulturních aktivit, na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí, na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji, vydávání neperiodických publikací, územně plánovací činnosti obcí v Karlovarského kraje, rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji, údržby a obnovy sportovních zařízení, aktivit dětí mládeže, sportovních akcí, vrcholového sportu, sportovní infrastruktury profesionálního sportu, včelařství, prevence proti suchu, zadržování vody v krajině a péče o zeleň. Dotace jsou určené také na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí, opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi, na likvidaci invazivních rostlin a na Program obnovy venkova.     

Příjem žádostí k většině dotačních programů bude zahájen 4. 3. 2021 v 9 hodin. Výjimky z tohoto termínu můžete sledovat na webových stránkách Karlovarského kraje (http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/Prehled-dotace.aspx) a na stránkách informačního webu (http://programy.kr-karlovarsky.cz), kde jsou také uvedeny podrobné informace pro žadatele o dotaci.

„V tomto roce také přicházíme s novinkou, která žadatelům zjednoduší proces podání žádosti. Nově budou moci připojit k elektronické žádosti i elektronické přílohy a žádost podepsat elektronickým podpisem. Věřím, že tato možnost podání bude hojně využívána,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.     

Další dotační programy budou připravené k vyhlášení v březnu a dubnu letošního roku.