Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Zemřel Tomáš Ježek. Muž, který měl pravdu.

Zemřel Tomáš Ježek. Muž, který měl pravdu.

29. 11. 2017

Kdyby Tomáše Ježka Václav Klaus na začátku kuponové privatizace poslouchal, oddělil by jediným paragrafem majetek správců investičních fondů od majetku spravovaného. Zamezilo by se tím rozkrádání majetku a následným ekonomickým i morálním ztrátám, které česká společnost utrpěla.

Tomáš Ježek působil v letech 1990 až 1992 jako ministr bez portfeje pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Tomáš Ježek působil v letech 1990 až 1992 jako ministr bez portfeje pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Tomáš Ježek absolvoval studium na Národohospodářské fakultě pražské VŠE, působil v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd a zároveň s tím absolvoval studijní pobyt na Institutu des Hautes Etudes Internationales ve švýcarské Ženevě, kde navštěvoval přednášky a semináře Maurice Allaise. Pro samizdat přeložil práce rakouského liberálního ekonoma F. A. Hayeka. V letech 1986-1989 letech působil jako vědecký pracovník v Prognostickém ústavu ČSAV.

V profesuře mu zabránil spor s Klausem

V roce 1989 pomáhal zakládat politickou stranu ODA. V lednu až červnu 1990 pracoval na Federálním ministerstvu financí ve funkci poradce ministra, kterým tehdy byl Václav Klaus a po prvních svobodných volbách v červnu 1990 byl ministrem bez portfeje české vlády Petra Pitharta pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Opětovně byl zvolen do ČNR ve volbách v roce 1992 za ODA. Byl předsedou rozpočtového výboru. Od roku 1992 do roku 1994 byl také předsedou výkonného výboru Fondu národního majetku ČR. V 2. polovině 90. let zastával funkci šéfa Burzovní komory. V roce 1997 vydal své vzpomínky na českou politiku 90. let v knize Budování kapitalismu v Čechách.

Od roku 1996 vyučoval na Národohospodářské fakultě Vysoké škole ekonomické v Praze, v roce 2003 byl jmenován jejím docentem, od roku 2004 vyučoval také na Západočeské univerzitě v Plzni. Podle jeho vlastních slov nebyl jmenován vysokoškolským profesorem kvůli letitým sporům s Václavem Klausem. Od roku 2005 působil jakožto prezident Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, od roku 2003 byl předsedou správní rady Nadace Českého hudebního fondu, v roce 2005 jej Městský soud v Praze jmenoval soudním znalcem v oboru veřejných financí, bankovnictví a kapitálového trhu.

Generál před bitvou

Během prvních pěti let kuponové privatizace bylo možné takřka vše. Neexistovala ještě Komise pro cenné papíry a privatizovaný státní majetek (v tu chvíli již čerstvě soukromý) rychle mizel na účtech správců nejen na Bahamách. Tomáš Ježek Václava Klause na tyto nedostatky privatizace vytrvale upozorňoval, ale ve vládě byl se svými oprávněnými poznámkami přehlasován.

Následky pociťujeme dodnes. Česká společnost zbytečně brzy ztratila důvěru v trh, politiky i podnikání. Miloš Zeman spustil v polovině devadesátých let první negativní kampaň, hovořil o spálené zemi a občané mu po trudné zkušenosti uvěřili. Z nastalého patu roku 1998 a následné opoziční smlouvy se zrodila druhá krize důvěry. Po privatizaci a tunelářích občany zradili i politici a bezostyšně si rozparcelovali moc v zemi. Právě tam se zrodily základy stále častějších protestních hlasů a dnešní krize společenské i politické.

Tomu všemu jsme mohli předejít, kdybychom naslouchali muži, který byl jedním z nejlepších ministrů polistopadových vlád.

Budiž Vám země lehká pane Ježku.

Autor: Jakub Krainer