Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Začíná stavba cyklostezek na Pozořicku

Začíná stavba cyklostezek na Pozořicku

8. 7. 2022

Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko nedávno podepsal smlouvu s firmou na stavbu I. etapy cyklostezek na Pozořicku. V této etapě budou vybudovány celkem 4 úseky cyklostezek: Brno-Líšeň – Podolí (P6), Podolí – Velatice (P10) a dva úseky, které propojí Velatice a Tvarožnou (T13 a V51). Celková délka nových tras bude 3 kilometry.

Začíná stavba cyklostezek na Pozořicku

Začíná stavba cyklostezek na Pozořicku

Po vytyčení sítí a vytyčení trasy cyklostezky začnou zemní práce, pak pokládka podkladových vrstev, pokládka asfaltových vrstev, terénní úpravy a na závěr dokončovací práce. Stavba byla zahájena na přelomu června a července úsekem Líšeň - Podolí, termín dokončení kompletního díla je 30. dubna 2023.

Povrch cyklostezek bude asfaltový s výjimkou jednoho z úseků Velatice – Tvarožná (V 51), kde bude zhutněný přírodní povrch.

Stavba navazuje na dvě předcházející etapy na Šlapanicku, kde bylo vybudováno 6 úseků bezpečných cyklostezek, které umožnily oddělení motorové a nemotorové dopravy. Jejich uživateli jsou nejen cyklisté, ale také běžci, sportovci na kolečkových bruslích a lyžích, chodci, maminky s kočárky a další.

Investorem je Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, na jejích realizaci schválilo dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z dotačního programu IROP a podílejí se na ní také členské obce svazku, přes jejichž katastrální území jednotlivé úseky procházejí.

 

Autor: Rudolf Staněk, manažer DSO Šlapanicko