Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Volby v Brně - Bystrčáci chtějí do zastupitelstva

Volby v Brně - Bystrčáci chtějí do zastupitelstva

17. 6. 2014

BRNO-BYSTRC, 30. KVĚTNA 2014 - Bystrčáci. Tak zní název volební strany, která bude v podzimních komunálních volbách bojovat o místa na radnici v Brně-Bystrci. Uskupení, sdružující místní občany, zahájí první červnový den svou kampaň.
Volby v Brně - Bystrčáci chtějí do zastupitelstva

Volby v Brně - Bystrčáci chtějí do zastupitelstva

Jsme místní lidé. Žijeme v Bystrci, máme zde své rodiny. Známe problémy naší městské části, potýkáme se s nimi každodenně stejně jako naši sousedé,“ těmito větami začíná jejich program.
Mezi hlavní body programu Bystrčáků patří prosazení změn, které by daly městské části větší pravomoci a zajistily víc peněz z rozpočtu Brna na investice v Bystrci. Podle Bystrčáků trpí čtyřiadvacetitisícová městská část stejně jako ostatní tím, že peníze na investice přiděluje magistrát bez jakéhokoli systému, na základě libovůle, osobních vztahů politiků a individuálního lobbingu.
„Ačkoli občané v Bystrci platí daně stejně jako jinde, v městské části z nich mohou čerpat jen zlomek v porovnání se samostatnými obcemi,“ zdůrazňuje Ing. Luboš Raus, který bude na podzim za Bystrčáky kandidovat.
„Během let se pravomoci z městských částí přesouvají stále více na magistrát, dochází k plíživé centralizaci. Chceme provést revizi statutu města Brna, která by jej uvedla do souladu se zásadou subsidiarity,“ vysvětluje Viktor Lošťák, další z kandidátů. „Jedním z příkladů jsou místní poplatky. Až do roku 2001 byl výnos z daně z nemovitostí v Brně příjmem městských částí. Poté se stal příjmem magistrátu, městské části se však vypořádávají se všemi dopady staveb. Není pak divu, že k nové výstavbě se městské části staví negativně, když její důsledky nemohou svým občanům nijak kompenzovat.“
„Je nám jasné, že změny ve statutu města neuděláme z pozice osamocené městské části. Daří se nám však navazovat spolupráci s ostatními městskými částmi a dalšími politickými subjekty, " popisuje plán uskupení jeho kandidát PaedDr. Josef Strubl. „Zkoumáme ale také právní možnosti změny statutu Brna.“
„Na úrovni městské části akcentují Bystrčáci otevřenou komunikaci radnice s občany a aktivní podporu komunitního života,“ dodává Ing. Karel Kašpárek, který za Bystrčáky také bude kandidovat.
Za stěžejní bod svého programu považují Bystrčáci vyřešení problémů s nedostatkem míst v mateřských školách.
„V Bystrci dnes chybí asi 260 míst ve školkách. Na plánovanou šestitřídní mateřskou školu na Kamechách magistrát odmítá dát peníze. V současnosti jde o jeden z nejsilněji pociťovaných problémů v Bystrci,“ popisuje Lošťák.
Volební strana Bystrčáci sestavuje svou kandidátku ve spolupráci s Hnutím starostů a nezávislých.
„Program Bystrčáků je zcela v souladu s cíli Starostů a nezávislých. Prioritou STANu je spokojený občan, spokojená městská část, obec a město. Podpoříme bystrckou kandidátku svými zkušenostmi, ale i právní a další pomocí,“ říká Jaroslav Žalkovský, tajemník krajského výboru a člen celostátního výboru Starostů a nezávislých.
Bystrčáci slibují věcnou, konstruktivní a nekonfliktní kampaň.
„Plně uznáváme všechna zlepšení, která v minulém volebním období v Bystrci radnice dosáhla. Naším cílem je na ně navázat a pokračovat energicky dál,“ uzavírá Luboš Raus. „Chceme spolupráci, chceme konflikty řešit, ne je vyvolávat. Bystrc je jedna z nejpříjemnějších městských částí v Brně, a my všichni, kdo tu bydlíme, si přejeme, aby se stala tou úplně nejlepší.“

Kontakty
Mluvčí: Viktor Lošťák, Kuršova 3, 635 00 Brno-Bystrc, 604 761 154, viktor@bystrcaci.cz
Zdroje
Bystrčáci - www.bystrcaci.cz, www.facebook.com/bystrcaci
Volební program - www.bystrcaci.cz/program
Kandidáti - www.bystrcaci.cz/kandidati
Pět set dětí v Brně zůstane bez školky. A to babyboom nekončí - http://brno.idnes.cz/mista-pro-deti-ve-skolkach-v-brne-dol-/brno-zpravy.aspx?c=A140412_2055933_brno-zpravy_lva