Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj V kraji se začínají prosazovat domovní čistírny, pionýrem je Kuřimská Nová Ves

V kraji se začínají prosazovat domovní čistírny, pionýrem je Kuřimská Nová Ves

16. 6. 2021

Především menší města a obce v Jihomoravském kraji už několik let bojují za možnost řešit odkanalizování formou domovních čistíren odpadních vod (DČOV). Starostovi Kuřimské Nové Vsi Davidu Lacinovi (STAN) se nyní podařilo získat stanovisko krajských úředníků, které by mělo pro obce znamenat otevírající se cestu k řešení palčivého problému. Starostové a nezávislí za změnu bojují dlouhodobě i z krajské úrovně.

David Lacina, starosta Kuřimské Nové Vsi.

David Lacina, starosta Kuřimské Nové Vsi.

Jedno stanovisko krajského úřadu znamená pravděpodobně velkou změnu pro řadu především menších měst a obcí v Jihomoravském kraji. Úředníci totiž konstatovali, že plán Kuřimské Nové Vsi na odkanalizování obce s pomocí domovních čistíren odpadních vod sice není v souladu s krajským Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK), ale není ani v jeho rozporu. Starosta David Lacina (STAN) tak může dokončit projekt, za který bojuje už od roku 2018.

„Od začátku mých snah jsem narážel na odpor krajských úředníků z odboru životního prostředí. Argumentovali tím, že pro malé obce se v PRVKÚK počítá s velkými centrálními čistírnami odpadních vod. To by ale pro nás, a nepochybně i pro celou řadu dalších podobných obcí, znamenalo zadlužení na několik let a vysoké provozní náklady,“ vysvětluje starosta Lacina.

Zkontaktoval se tedy s vedením obce Starkoč ve Středočeském kraji, kde už stejný systém úspěšně funguje a začal tam jezdit sbírat zkušenosti. V posledních dvou letech proběhlo v obci několik seminářů a školení, které příklad dobré praxe přibližovaly. Naposledy v minulém týdnu zavítali do Starkoče zástupci vedení Jihomoravského kraje.

„Řešení kanalizací pomocí domovních čistíren je pro menší obce vhodnější. Jsem rád, že pozice kraje už se díky snaze Starostů mění, dále je ale potřeba aby pohled na daný problém sjednotila také ministerstva – resorty zemědělství a životního prostředí totiž zaujímají rozdílná stanoviska,“ upozornil předseda krajského výboru pro regionální rozvoj Radomír Pavlíček (STAN), který se tématu na krajské úrovni věnuje už od roku 2018.

Domovní čistírny také zatím nemají žádné ukotvení v zákoně, i proto je jejich prosazování složité. Kuřimská Nová Ves má nicméně nyní možnost svůj plán kanalizace zrealizovat a vyčerpat na něj také slíbenou dotaci. Pro ostatní obce bude její příklad důležitým precedentem.

Autor: Martin Vérteši