Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj V Černovicích napravujeme chyby bývalého vedení

V Černovicích napravujeme chyby bývalého vedení

11. 6. 2021

Černovičtí patrioti s podporou STAN se ve vedení městské části snaží nastavit průhledné procesy. Proto byly jmenováni dva noví jednatelé Pískovny a uvedeno v platnost doporučení bytové komise o přidělení obecních bytů. Útoky opozice jsou jen snahou o zakrytí vlastních chyb. Podrobně situaci vysvětluje starostka Petra Quittová.

V Černovicích napravujeme chyby bývalého vedení

V Černovicích napravujeme chyby bývalého vedení

14. května večer jsem byla na mimořádném zasedání zastupitelstva městské části Brno-Černovice zvolena starostkou. Tuto pozici jsem přijala především proto, že to byla zřejmě jediná cesta ven z politické krize, kterou vyvolaly rozmíšky v tehdejší koalici. Místo abych se mohla naplno věnovat práci pro městskou část, musím ale nyní čelit nevybíravým útokům a obviněním z korupce, vůči kterým se musím kategoricky ohradit a uvést vše na pravou míru.

V prvé řadě jsou mě a celému novému vedení Černovic, složenému kromě Černovických patriotů s podporou STAN také ze zástupců ČSSD, ODS a KDU-ČSL podsouvány nejasné kroky v Pískovně, kterou vlastní městská část. Jde o téma, kolem kterého se vedou spory prakticky neustále, a to napříč politickým spektrem. Součástí naší koaliční dohody bylo to, že do Pískovny jmenujeme dva jednatele, kteří budou jednat společně a společným podpisem, aby byla zajištěna určitá kontrola a abychom předcházeli rizikům, spojeným s autoritativním řízením jedním jednatelem. A tak se také stalo, jednatele do Pískovny nominovaly ČSSD a KDU-ČSL a já věřím, že budou Pískovnu řídit dobře.

Co se týče dalších plánů s Pískovnou, budeme na nich spolupracovat s městem Brnem. Sama se nyní účastním krajinářsko-urbanistické studie, která by měla v průběhu několika let vést k vytvoření parku a veřejného prostoru v návaznosti na výstavbu Kaménky. Nepochybuji o tom, že černovičtí obyvatelé budou spokojeni.

Odvolali jsme podivné rozhodnutí bývalé Rady

Druhým tématem je přidělování obecních bytů. Pozornost vyvolalo rozhodnutí Rady o přidělení bytů dvěma zájemcům, za které jsem byla místy dokonce obviňována z korupce. Rada m. č. přitom pouze odvolala rozhodnutí bývalého vedení, učiněné pár hodin před odvoláním a porušující pořadník zájemců o byt a uvedla v platnost dřívější doporučení bytové komise. Dbali jsme na to, aby byla dodržena procesní pravidla, podle kterých se byty dlouhodobě v naší městské části přidělují.

Komu byty přidělovat tradičně doporučuje Radě naše bytová komise. Ta už v březnu vydala doporučení přidělit byty panu Vintrovi a paní Preslové, protože figurovali v pořadníku na prvních místech. Zápis z jednání bytové komise je neveřejný, ale mám ho k dispozici a je k nahlédnutí. Stará koalice tento bod v dubnu vůbec neprojednala a na jednání 14. května, tedy doslova několik hodin před svým odvoláním z funkcí, zcela nepochopitelně rozhodla o přidělení bytů úplně jiným zájemcům. Kde ke jménům přišla není dosud jasné.

Samoživitelkám pomůžeme

Je třeba zmínit, že tehdejší Rada nikdy za celé funkční období (od roku 2018) nerozhodla ve věci přidělování bytů jinak, než doporučovala Bytová komise. Právě rozhodnutí starého vedení radnice je tak nanejvýš podivné, my jsme proto uvedli v platnost původní doporučení komise. Situaci žadatelů, kterým měly být byty přiděleny necháme bytovou komisí prověřit a pokud se opravdu jedná o samoživitelky v nouzi, samozřejmě jim pomůžeme. Procesy ale musí být transparentní a podle jasných pravidel. Bytová komise zasedne ještě v červnu.

Jednoznačně musím odmítnout obvinění z korupce, spojované s faktem, že jeden z bytů byl přidělen Radmile Preslové, zastupitelce za ČSSD. Faktem je, že Radmila Preslová se zastupitelkou stala až 28. dubna, kdy složila slib a nastoupila na uvolněné místo po Pavlu Blažíkovi. Rozhodnutí bytové komise je datováno k 19. březnu, kdy ještě nebyl důvod o přidělení bytu pochybovat. Radmila Preslová po svém nástupu do zastupitelstva nabídla v souvislosti s bytem rezignaci na svůj mandát, tehdejšímu vedení radnice, které situaci nyní kritizuje, ale na dané věci nic nevadilo.

Věřím, že především černovičtí vnímají spíše naši skutečnou práci než snahy opozice vytěžit z vlastních chyb politické body. Za krátký čas, kdy vedeme radnici jsme například už rozjeli výběrové řízení na pokračování oprav podlah v ZŠ Kneslova, svolali jsme hodový výbor, který připravuje zářijové černovické hody, řešíme kvalitnější sekání trávy a údržbu sadu Turgeněvova a spoustu dalšího. Na radnici jsme totiž proto, abychom pracovali pro občany městské části.

Petra Quittová, starostka MČ Brno-Černovice

 

Autor: Petra Quittová