Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Tiskové zprávy Schválili jsme krajský rozpočet na rok 2023

Schválili jsme krajský rozpočet na rok 2023

19. 12. 2022

Krajské zastupitelstvo schválilo rozpočet Jihomoravského kraje pro rok 2023. Hlasovali pro něj i zastupitelé STAN, protože obsahuje klíčové priority a investice.

Schválili jsme krajský rozpočet na rok 2023

Schválili jsme krajský rozpočet na rok 2023

Přijatý rozpočet počítá s příjmy ve výši 14,3 miliardy a výdaji 15,8 miliardy korun. Rozpočet je sice schodkový, ale budeme třeba splácet nákup krajských vlakových souprav, které výrazně zvyšují komfort cestování po kraji. V rozpočtu je už nyní vyčleněno rekordních 4,2 miliardy do dopravy, z čehož nemalá část poputuje na opravy silnic. To kraj opravdu potřebuje.

Neziskovým organizacím v sociálních službách přidáváme 56 milionů, vyrovná se tak jejich pozice s příspěvkovými organizacemi v této oblasti. V rozpočtu je také připraveno 100 milionů jako první část příspěvku kraje na stavbu multifunkční haly v Brně. Pokud se příští rok hala nezačne stavět, peníze utraceny nebudou.

Do dotačních programů příští rok poputuje o 131 milionů více než letos, nemalá část rozpočtu tedy půjde přímo do měst a obcí. Celkem 617 milionů korun. To je něco, co jsme prosazovali a co dlouhodobě podporujeme.

Pro oblast zdravotnictví počítá návrh rozpočtu s 852 miliony korun a například na sociální oblast s 747 miliony korun. Oblast životního prostředí pokrývá návrh rozpočtu téměř 156 miliony. Do oblasti vzdělávání půjde 1,3 miliardy a nezapomíná se samozřejmě ani na kulturu.

„Pamatujeme na podporu kulturních akcí nebo památkovou péči. Ale v rozpočtu je například také vyčleněno 25 milionů na pomoc výstavbě Janáčkova kulturního centra nebo 10 milionů na novou expozici na Slovanském hradišti v Mikulčicích,“ uvádí náměstek hejtmana pro oblast kultury František Lukl (STAN).

Autor: Martin Vérteši