Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Starostové na kraji: Zrychlujeme tok informací k občanům. Rada zveřejní zápisy do 30 dnů.

Starostové na kraji: Zrychlujeme tok informací k občanům. Rada zveřejní zápisy do 30 dnů.

20. 6. 2017

Martinu Habáňovi, starostovi obce Březina za STAN, se podařilo prosadit první návrh v komisi pro informační otevřenost. Rada bude nově zveřejňovat své zápisy do 30 dnů. Pomůže to samosprávám, médiím i veřejnosti.

Zasedání komise pro informační otevřenost.

Zasedání komise pro informační otevřenost.

Proběhlo již čtvrté zasedání Komise pro informační otevřenost, což je poradní orgán Rady Jihomoravského kraje. Komise si za své vzala několik úkolů, jako je například nový přehlednější a moderní webová prezentace našeho kraje, lepší využívání dat, které úřad shromažďuje a může z nich poměrně lehce vytvořit tzv. otevřená data a obecně zpřístupnit krajský úřad skrze moderní technologie občanům.

Přípravy na změnu webové prezentace jsou v plném proudy, kdy se členové komise jednoznačně shodli na to, že současný web není ideálním řešením, je zahlcen obrovským množstvím dat, díky kterým se prezentace Jihomoravského kraje stává nepřehledná a pro občany de facto nedostupná. Věříme, že nová orientace na stránkách bude přehlednější a stránky začne navštěvovat více zájemců.

Co se však již podařilo komisi prosadit? Na můj návrh byla projednána s krajským úřadem možnost včasného zveřejňování zápisů zastupitelstva a rady kraje. Po dohodě s vedením krajského úřadu se tak Radě Jihomoravského kraje navrhuje změna Jednacího řadu, které stanoví zveřejnění zápisů z krajské rady nejpozději do 30 dní od konání jednání. Věřím, že tato změna bude přínosem nejen pro zástupce samospráv, kteří samozřejmě rozhodnutí krajské rady pečlivě sledují, ale bude také přínosem pro média a veřejnost, která se o jednání zajímá.

Autor: Martin Habáň