Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Starostové na kraji: Představujeme naši práci v komisích.

Starostové na kraji: Představujeme naši práci v komisích.

10. 12. 2018

V následujících textech Vás seznámíme s prací komisí Jihomoravské kraji a s našimi zástupci v nich. Seriál startujeme pohledem na práci Komise pro informační otevřenost.

V Komisi pro informační otevřenost nás zastupuje starosta Březiny Martin Habáň.

V Komisi pro informační otevřenost nás zastupuje starosta Březiny Martin Habáň.

Krajská komise pro informační otevřenost (KIO), ve které nás zastupuje starosta obce Březiny Martin Habáň, má mnoho témat, kterými se snaží zlepšit nejen fungování kraje (např. připravovaná digitalizace dotací v kraji), ale také zjednodušit život občanům kraje.

"V komisi jsem proto, že mě zajímá modernizace a elektronizace kraje," říká Habáň, který za jeden z největších úspěchů komise považuje předložení změny pravidel Radě Jihomoravského kraje. Ta stanovují jakou formou a kdy časově se předkládají materiály do zastupitelstva, aby nedocházelo k tomu, že se překotně předkládají návrhy ještě ráno v den jednání krajského zastupitelstva.

"Nyní například na komisi projednáváme možnost zpřístupnit pro občany Jihomoravského kraje zdarma systém UtilityReport, tedy systém pro snadné zajištění vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury," dodává Martin Habáň, který je druhé volební období starostou v obci Březina.

Souhlasíte s námi, že je dobré hledat podobná chytrá řešení pro naše občany? Více o systému najdete na stránkách https://mawis.eu/utilityreport/

Autor: Jakub Krainer