Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Starostové na kraji: Iniciovali jsme výsadbu stromů v kraji

Starostové na kraji: Iniciovali jsme výsadbu stromů v kraji

31. 1. 2018

Klub zastupitelů JMK Starostové pro Jižní Moravu inicioval podporu Jihomoravského kraje na výsadbu ovocných stromů. Celkem se zapojilo 21 obcí a měst na jižní Moravě s počtem bezmála 1 tisíce stromků a částkou téměř jednoho milionu korun. 

Starostové na kraji: Iniciovali jsme výsadbu stromů v kraji

Starostové na kraji: Iniciovali jsme výsadbu stromů v kraji

V první etapě byly se záměrem vytipovány a osloveny především regiony s ovocnářskou tradicí, kde dochází k vymírání starých ovocných stromů v krajině. Jedná se o regiony Boskovicka, Blanenska a Tišnovska. Poté se kraj obrátil také na obce napříč regionem, které mají dlouholetou zkušenost s výsadbou a pěstováním ovocných stromů. Jedná se o pilotní projekt Jihomoravského kraje. Jeho záměrem je podpořit výsadbu ovocných stromů, zejména jabloní, švestek, třešní, hrušní a ořešáků, na pozemcích obcí.

„Výsadba dřevin do krajiny díky aktivitě obcí je nejschůdnějším řešením toho, co můžeme pro naši moravskou vysychající přírodu v současnosti udělat. Z dlouhodobého hlediska je zeleň účinnější k zadržení vody v krajině než vodní plochy. K vybudování vodních ploch většinou obce nedisponují pozemky ve svém vlastnictví, nehledě na skutečnost, že jejich vybudování je také finančně, časově a administrativně velmi náročné. Pokud se prokáže, že zájem o péči o krajinu v okolí obcí prostřednictvím výsadby dřevin bude u obcí trvalý, rozšíříme projekt na území celého kraje,“ vysvětlil předseda Výboru pro regionální rozvoj JMK a iniciátor projektu Radomír Pavlíček (STAN).

Předpokládaná výše finanční podpory na jeden vysazovaný ovocný strom činí 1 100 korun a zahrnuje mimo pořízení sazenic ovocných stromů také zakoupení potřebného úvazného materiálu, dopravu, odborné poradenství a následnou péči o vysázené stromy.

Pro letošní rok se počítá s pokračováním tohoto projektu, jedná se o navázání spolupráce s odbornými garanty v rámci metodiky a vytipování oblastí a odrůd (např. MENDELU) a snahou je také podpořit zájem široké veřejností rozvíjet povědomí o toto dědictví. 

Autor: Jakub Krainer