Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Starostové na kraji: Dotační podpora v Jihomoravském kraji

Starostové na kraji: Dotační podpora v Jihomoravském kraji

31. 1. 2019

Jihomoravský kraj vyčlenil pro letošní rok 325 milionů korun na dotační programy. Největší částka je určena na kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovody - 65 milionů, v Programu rozvoje venkova, který je primárně určen pro obce, je částka 55 milionů korun, dotace v oblasti tělovýchovy a sportu budou ve výši 35 milionů korun a na podporu kultury a památkové péče je připraveno 28,5 milionu korun. 

Předseda Výboru pro regionální rozvoj Radomír Pavlíček.

Předseda Výboru pro regionální rozvoj Radomír Pavlíček.

U příležitosti veletrhů GO a Regiontour byl v pátek 18. ledna 2019 na brněnském výstavišti uspořádán seminář „Dotační příležitosti pro Vaši obec“. Cílem tohoto semináře, kterého se zúčastnilo 200 starostů měst a obcí z Jihomoravského kraje, bylo představit vyhlášené dotační programy pro rok 2019.  

Pro usnadnění orientace obcí v dotačních programech kraje a získání základních informací je také na webových stránkách kraje k dispozici elektronická brožura Dotační programy Jihomoravského kraje. Informace mají starostům obcí pomoci získat ucelený přehled ve vyhlášených dotačních programech.

Nejvýraznější změny se objevili v programech  regionálního  rozvoje.  Pokračování si zaslouží v loňském roce zavedený a úspěšný program na podporu venkovských prodejen, téměř pět milionů korun je vyčleněno pro nový dotační program na projektovou přípravu rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí na jižní Moravě. Dotační program Podpora boje proti suchu byl doplněn o dlouho očekávaný titul Následná péče o zeleň který je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň. Program Podpora rozvoje venkova byl rozšířen o možnost aplikace Smart prvků na zastávkách veřejné dopravy – WIFI, info o odjezdech IDS a další informace. Další rozšíření je také v rámci kofinancování projektů podpořených z MMR na obnovu místních komunikací a rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Díky tomuto více zdrojovému financování se mohou zapojit i ty nejmenší obce. Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy byl rozšířen o možnost budování osvětlení podél cyklostezek mimo zastavěné části obce sloužící k zajištění bezpečné dojížďky do zaměstnání a do škol.

Pro příští rok připravujeme také podporu pro Smart řešení obcí, která budou sloužit především ke zlepšení kvality života obyvatel. Spokojený občan musí být  hlavním cílem, na který bychom se při svém počínání měli zaměřit.

Autor: Pavlíček Radomír, předseda Výboru pro regionální rozvoj JMK, starosta obce Železné.