Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Starostové chtějí udržet život v celém kraji. Plánují řadu opatření

Starostové chtějí udržet život v celém kraji. Plánují řadu opatření

29. 4. 2024

Živé regiony znamenají živý kraj. Rozvoj všech částí kraje je jednou z hlavních priorit Starostů do krajských voleb. Chtějí zatraktivnit regiony mimo Brno a jejich symbolickým přibližováním Brnu zabránit odlivu lidí z venkova.

Starostové chtějí udržet život v celém kraji. Plánují řadu opatření

Starostové chtějí udržet život v celém kraji. Plánují řadu opatření

Život v Jihomoravském kraji se nesmí přesouvat pouze do Brna. O tom jsou přesvědčení jihomoravští Starostové, pro které je živý kraj hlavní prioritou před blížícími se podzimními krajskými volbami. Sérií cílených opatření chtějí zvýšit atraktivitu mimobrněnských regionů pro lidi, podnikání i volnočasové vyžití.

„Je nutné podporovat především mladé lidi k tomu, aby za prací do větších měst buď dojížděli, případně se po životní etapě ve velkoměstě do svých rodných regionů vrátili. A aby tomu tak bylo, je třeba koncepčně a smysluplně regiony rozvíjet a symbolicky přibližovat větším městům,“ uvedl Radomír Pavlíček, trojka kandidátky Starostů pro jižní Moravu a předseda výboru pro regionální rozvoj.

Za základ považují Starostové dostupné bydlení a pracovní nabídky. Avšak nesmí se zapomínat ani na široké možnosti volnočasového vyžití a především pak dopravní dostupnost větších měst. Koncept Živé regiony – Živý kraj kombinuje řadu cílů, které je třeba naplnit, aby Jihomoravský kraj takovým krajem byl.

„Jihomoravský kraj už dnes podporuje zavádění podnikavosti a modernizaci hospodářství především rozvojem inovační infrastruktury a v následujících letech se musíme ještě intenzivněji věnovat hlavně okrajovým regionům jako je Znojemsko, Hodonínsko či Boskovicko. Na konkrétních opatřeních spolupracujeme i s krajskou agenturou JINAG,“ přiblížil Pavlíček.

Mezi konkrétní opatření patří třeba činnost inovačních brokerů v terénu, kteří budou poskytovat expertní konzultace o možnostech digitalizace, zavádění moderních technologií v oblastech energetiky, mobility, sociálních a zdravotních služeb. Dalším bodem je pilotní ověření možnosti provozování tzv. rurálních coworkingových center, zde se předpokládá pilotní ověření ve městě Znojmě, či asistence obcím při zavádění digitálních nástrojů v administrativních činnostech.

„Chceme se zaměřit i na modernizaci terénních sociálních služeb v periferních oblastech s horší dostupností tohoto typu služeb. Kraj musí podpořit rozšíření asistivních technologií, aby zefektivnil a rozšířil poskytované sociální služby a omezil koncentraci klientů sociálních služeb v pobytových službách s cílem pomoci sociálně ohrožených vrstev občanů, aby zůstali v domácím prostředí,“ doplnil Pavlíček.

Autor: Martin Vérteši