Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Starosta Kovalovic Blahák: Práce starosty není jen zaměstnáním, je to poslání a člověka zcela pohltí

Starosta Kovalovic Blahák: Práce starosty není jen zaměstnáním, je to poslání a člověka zcela pohltí

4. 6. 2018

V seriálu představování našich starostů jsme se tentokrát podívali do Kovalovic, kde starostuje člen hnutí STAN Milan Blahák již šestnáctý rok v řadě.

Starosta Kovalovic Milan Blahák má manželku Evu a tři děti. Starostou je již šestnáctým rokem.

Starosta Kovalovic Milan Blahák má manželku Evu a tři děti. Starostou je již šestnáctým rokem.

     Jsem starostou obce Kovalovice téměř 16 let. Začátky tehdy nebyly lehké, protože jsem žádné zkušenosti s komunální politikou neměl. Ke kandidatuře mě přemluvila část spoluobčanů a bývalý starosta, který chtěl ve funkci skončit. Podařilo se mi celkem rychle se zorientovat, protože v obci se 640 obyvateli si na politiku nehrajeme a všichni členové zastupitelstva napříč politickými stranami spolupracují! Samozřejmě velkou výhodou bylo, že bývalý starosta se stal místostarostou a tak jsem plynule navázal na strategii obce. Zajímavostí je, že složení zastupitelstva se za čtyři volební období změnilo jen minimálně! 

     Za uplynulé období se podařilo spoustu věcí, z nichž asi nejnáročnější byla stavba splaškové kanalizace v celé obci v letech 2007-2010 v rámci projektu Šlapanicko-Čistá říčka a Rakovec za finanční podpory 79% z EU a následné provedení nových asfaltových i dlážděných povrchů. Rád bych vyzvedl jeden projekt, na který jsem náležitě hrdý - v roce 2007 jsme otevřeli první přírodní koupací biotop v ČR určený pro širokou veřejnost. Jedná se o koupání v přírodním prostředí s minimálním alergenním tlakem na organismus, kde k přirozenému čištění vody je využito biologické funkce rostlin. Čerpat inspiraci k nám jezdí starostové, zástupci mikroregionů z celé republiky i ze Slovenska, protože zrovna potřebují zrekonstruovat hygienicky nevyhovující staré obecní koupaliště či požární nádrž.

      V současné době v obci probíhají komplexní pozemkové úpravy, zpracováváme nový územní plán obce. Připravujeme projektovou dokumentaci pro SP na rekonstrukci obecního úřadu, výstavbu malé prodejny potravin s půdní vestavbou obecních bytů. Řešíme nové uspořádání objektů pro pořádání kulturních akcí ve víceúčelovém areálu vedle OÚ.

     Práce starosty není jen zaměstnáním, je to poslání a člověka zcela pohltí. Jedná se o  různorodou činnost zvláště na menších obcích, a to od odhrnování sněhu traktorem až po vykonávání různých úředních agend, dozoru na stavbách či vedení kolektivu zaměstnanců obce. Samozřejmě musíte řešit věci, které jsou mnohdy nepříjemné, ale vždy mě potěší, když se povede nějaká akce, podaří se smysluplný  projekt, to mi dodává sílu do další činnosti. Naopak nám komplikuje práci stát, v posledních letech přebujelá byrokracie a neustále se měnící legislativa, ve které se orientovat, je problém i pro právníky a advokáty. Vadí mi stále se měnící předpisy týkající se hospodaření obcí, neustálé změny účetních položek a paragrafů, vyvěšování (zveřejňování) duplicitních dokumentů, které stejně nikdo nečte, protože se v písemnostech těžce orientuje. Zastávám vždy názor přerozdělení finančních prostředků obcím přímo do rozpočtu podle počtu obyvatel a obce se již postarají o smysluplné využití. Omezí se korupce a politická lobby, občané jsou nejblíž a tím je dána i kontrola využití veřejných prostředků.

     Právě důvod změny zákona o rozpočtovém určení daní byl pro mě impulsem, proto jsem se stal příznivcem a později i členem STAN. Díky představitelům JUDr. Stanislava Polčáka a Mgr. Petra Gazdíka se podařila dříve nepředstavitelná věc – snížil se propastný rozdíl mezi financováním obcí a měst. Pro naši obec to znamená, že zvládneme při splácení stavby kanalizace a vybudování související dopravní infrastruktury i část finančních prostředků ušetřit a naplánovat do budoucna financování náročnějších investičních akcí!                                   

     Věřím, že STAN v letošních volbách do zastupitelstev obcí v obci Kovalovice vyhraje, tak jako v předešlých letech a že posílí pozice i na celé jižní Moravě.

Autor: Jakub Krainer