Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj STAN Brno: ZKUŠENOSTI STAROSTY S UKONČOVÁNÍM BEZDOMOVECTVÍ.

STAN Brno: ZKUŠENOSTI STAROSTY S UKONČOVÁNÍM BEZDOMOVECTVÍ.

30. 6. 2019

Za více městských bytů pro „bezdomovce“ demonstrovali na zasedání brněnského zastupitelstva příznivci projektu ukončování bezdomovectví, jehož zavedení přineslo Brnu dokonce mezinárodní ocenění. Co ale přinesl tento projekt Brňanům?

JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky.

JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky.

Pomáhat lidem v nouzi má smysl. Na rozdíl od demonstrujících mám ale pochybnosti o tom, kdo je v důsledku naplnění tohoto projektu tím slabším v nouzi a zaslouží si naši pomoc a ochranu. Je to ten, kdo bez splnění platných kritérií pro přidělení bytu přeskočí stovky jiných žadatelů a za finanční pomoci města je nastěhován do bytu se sníženým nájemným a vést řádný život mu ze všech sil pomáhají z veřejných rozpočtů hrazení pracovníci? Nebo je to jeho soused od naproti, který se musí ve všem spolehnout jen sám na sebe, chodí do zaměstnání, aby zaplatil nemalé nájemné, a v noci se nevyspí, protože vedle ubytovaná rodina v nouzi v rozporu s nájemní smlouvou ubytovala v městském bytě další své rodinné příslušníky a přátele a své společné soužití v noci pravidelně oslavují?

K nalezení odpovědí mi pomáhají zkušenosti lidí z domu v naší městské části, kam byly čtyři rodiny bezdomovců umístěny. Tito lidé byli vyhledání v ubytovnách a nejde tedy o akutní pomoc lidem spícím na ulici, jak by se mohlo z veřejné prezentace projektu zdát. A jak soužití s lidmi přestěhovanými z ubytoven do zánovních městských bytů doložitelně vypadá? Propíchané pneumatiky sousedů, výkaly na chodbách, hluk ve dne v noci, nepořádek v domě i kolem něj, odpadky vyhazované přímo z oken, agresivita vůči sousedům, v opilosti nabouraných několik automobilů (borci vyskákali a utekli, takže policie přes svědectví sousedů neví, kdo řídil). Na pořadu dne jsou taky gesta naznačující hrozbu podřezáním (to jako vážně!!!), na což reagují pracovníci pečující neziskovky tak, že se sousedé nemají o sebe ani své děti bát, že by paní nikoho nepodřezala, to ona jen tak naznačuje. Kdo z nás by takto chtěl žít a vychovávat v tomto prostředí děti? Kdo je tedy ten v nouzi a potřeboval by pomoc? 

Můj nesouhlas s přednostním přidělováním městských bytů lidem z ubytoven není projevem bezcitnosti k lidem v nouzi, ale naopak o zkušenosti opřeným projevem pochopení pro problémy stávajících nájemníků. Na zasedání zastupitelstva města zaznělo, že jedním z přínosů desítek milionů korun vynaložených na ukončování bezdomovectví je zvýšení pohody lidí stěhovaných z ubytoven do městských bytů. Jsem přesvědčen, že tak jako práva jednoho končí v právním státě tam, kde začínají práva druhého, nemůže být pohoda jednoho vykoupena nepohodou všech ostatních.

Pomoci bezdomovcům či lidem z ubytoven moc fandím. Nosná myšlenka projektu a jeho cíle jsou správné. Možná by k eliminaci většiny problémů přispěl výrazně pečlivější výběr umisťovaných a citlivější volba vhodných lokalit k zabydlování. Nastavený způsob pomoci však způsobuje víc problémů, křivd a nespravedlností, než kolik se jich podaří tímto postupem vyřešit.

Autor: Jakub Krainer