Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Přijďte dnes a zítra volit Starosty do Evropy.

Přijďte dnes a zítra volit Starosty do Evropy.

24. 5. 2019

Dnes a zítra můžete rozhodnout o budoucnosti Evropy, o našich zástupcích na dalších pět let. V uplynulých pěti týdnech jste nás na jižní Moravě mohli potkávat ve 40 největších obcích a městech. Nyní Vám závěrečně představíme naše kandidáty a program rozvoje regionů.

Stanislav Polčák, Zdeněk Svěrák a Radim Sršeň.

Stanislav Polčák, Zdeněk Svěrák a Radim Sršeň.

Na druhém místě kandidátky naleznete europoslance JUDr. Stanislava Polčáka, předsedu Sdružení místních samospráv ČR. Narodil se v roce 1980 ve Slavičíně, vyrůstal ve Vysokém Poli. V roce 2004 získal doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, působí jako advokát. Byl místostarostou Vysokého Pole i poslancem Parlamentu ČR. Od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu, kde je místopředsedou Výboru pro regionální rozvoj. Hovoří plynně anglicky a německy. Je svobodný, má dvě děti.

Na čtvrtém místě najdete Ing. Radima Sršně, Ph.D. Starostu Dolní Studénky, vysokoškolského učitele a zástupce ČR ve Výboru regionů EU. Má značné zkušenosti komunální politikou, je dlouholetým starostou obce Dolní Studénky na Šumpersku a od roku 2016 také krajským zastupitelem Olomouckého kraje. Několik let byl vicepresidentem Evropské asociace pro rozvoj venkova a již dva roky zastupuje Českou republiku ve Výboru regionů EU.

Program rozvoje regionů

Oba dva jsou kandidáty STAN, kteří se společně a dlouhodobě a profesně věnují rozvoji regionů v České republice.

Program Starostů pro Evropu dodržující je pro princip subsidiarity (tedy řešení problémů tam, kde to jde nejefektivněji, často na úrovni měst, obcí, krajů, regionů, jindy na úrovni států či Unie jako celku) a pro Evropu solidární, která pomáhá například chudším regionům se zvýšením kvality života jejich obyvatel.

Prosazujeme maximální využití potenciálu evropských fondů pro Česko především v oblasti podpory obcí, malých a středních podniků, zemědělců, kteří hospodaří se skutečným respektem k půdě, a v oblasti inovativních technologií.
Prostředky z dotací mají směřovat do oblastí s nezpochybnitelným veřejným zájmem, ke snižování rozdílů či znevýhodnění, k rozvoji a prosperitě a ne na podporu koncernů a velkopodniků.
Podporujeme podmíněnost čerpání evropských dotací rozpočtovou odpovědností a dodržováním principů právního státu jako nástroje proti vládním politikám poškozujícím společný evropský zájem za předpokladu, že případné pozastavení čerpání se nedotkne konečných příjemců dotací.
Nenárokové dotace pro podniky a podnikatele s sebou nesou riziko porušování volné hospodářské soutěže. Platí to zvláště tehdy, pokud nelze nalézt objektivní kritéria pro rozdělení prostředků. Kromě toho se zvyšuje prostor pro korupci. Z tohoto důvodu budeme prosazovat omezování takovýchto dotací a bedlivé posuzování tohoto rizika ve všech případech.

Autor: Jakub Krainer