Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Nepotřebný státní majetek ulehčí obcím další rozvoj

Nepotřebný státní majetek ulehčí obcím další rozvoj

8. 2. 2023

Obcím a krajům se výrazně zjednoduší možnost převzít do své správy majetek, který nyní vlastní stát, ale je pro něj nepotřebný. Samosprávám naopak může pomoct k dalšímu rozvoji, převod zároveň sníží byrokracii při realizaci celé řady plánů a vizí.

Nepotřebný státní majetek ulehčí obcím další rozvoj

Nepotřebný státní majetek ulehčí obcím další rozvoj


Odstraňování překážek v efektivní správě obcí a měst je jednou z priorit Starostů a nezávislých. Na aktuálním opatření, které je součástí velké revize státního majetku, spolupracuje s ministerstvem financí i náš krajský náměstek a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

„Řada měst a obcí naráží při plánování svého rozvoje a investic na majetek ve vlastnictví státu. Nejčastěji jde o veřejnou a sídlištní zeleň, pozemky ve sportovních areálech, pod veřejnými pohřebišti, pod budovami v majetku obce, ale i o pozemky nezbytné pro protipovodňová opatření. Jejich převod do vlastnictví obcí umožní samosprávám lépe spravovat svoje území a zároveň prosazovat veřejně prospěšné zájmy,” přibližuje Lukl.

Obce by měly nově získat také jednoduchý přehled o tom, jaký majetek vlastní jednotlivé státní instituce na jejím území. Tento seznam by měli starostové a hejtmani obdržet do konce března. V budoucnu by pak měla existovat jedna přehledná internetová mapa, přístupná i občanům.
 

Autor: Martin Vérteši