Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Milan Blahák: Být starostou není zaměstnání, ale poslání!

Milan Blahák: Být starostou není zaměstnání, ale poslání!

19. 9. 2019

Pan starosta Milan Blahák z Kovalovic se rozhodl přiblížit práci starosty na malé obci a představit Kovalovice široké veřejnosti. S radostí přetiskujeme jeho úspěchy.

Milan Blahák z Kovalovic (STAN).

Milan Blahák z Kovalovic (STAN).

Jmenuji se Milan Blahák a jsem starostou obce Kovalovice, která leží asi 18 km východně od Brna s přibližně 650 obyvateli. Tak jako každá menší obec i naše se potýká s klasickými problémy. Obecní úřad v sestavě starosta, administrativní pracovnice a účetní (jen v určité dny), se vypořádává při správní a administrativní činností s každodenní dávkou byrokracie, která za poslední období neuvěřitelně vzrostla!

Starosta je od slova starati se, takže mimo svou úřední činnost vykonává také správce koupaliště, nákupčího, taxikáře, pracovníka odchytové služby volně pobíhajících psů (mimo jiné má doma kotec na dočasné „ubytování“ těchto psů), stěhováka, někdy supluje služby sociálního pracovníka, pokud má obec obecní byt, tak seřizovače kotlů, údržbáře, opraváře místního rozhlasu, detektiva, soudce a pro změnu v zimě traktoristy se sněžným pluhem. Určitě jsem ještě na nějakou činnost zapomněl. Proč to ještě vůbec dělá? Možná se mnozí ptáte? Protože být starostou není zaměstnání, ale poslání!  

Ale teď se vší vážností!       

Když jsem začal působit ve funkci starosty v roce 2002, bylo obrovskou výhodou, že bývalý starosta byl zvolen neuvolněným místostarostou a v těžkých chvílích mladého začátečníka (32 let) mi byl místostarosta k ruce. Zastupitelstvo obce spolupracovalo, nepolitikařilo, což je na malé obci velice důležité. Hádkami a invektivy se v obci nic nevyřeší a nepostaví! Naopak, jsou-li občané s prací zastupitelstva spokojení, stane se to, že za 17 let se devítičlenné zastupitelstvo změní jen minimálně, což je náš případ.

Aby člověk vydržel tuto činnost vykonávat a nezbláznil se, musí být vidět výsledky. To je hnací motor, když obec žije, a vše, do čeho se vložila energie, funguje. Mám radost, že se v roce 2006 podařilo na zelené louce postavit první přírodní koupací biotop pro veřejnost, který je hojně navštěvovaný lidmi z širokého okolí. Dnes je inspirací pro desítky obcí v celé republice. Těší mě, že jsme zvládli v letech 2008-2010 složitou stavbu splaškové kanalizace, kde byla „rozbombardovaná“ celá vesnice. Následovala rekonstrukce chodníků, rekonstrukce místních komunikací v celé obci. V roce 2014 jsme rozšířili ve spolupráci se sousední obcí Viničné Šumice naši školku na dvojtřídní, abychom uspokojili mladé rodiny obou obcí. V roce 2015 jsme ve školce vyměnili okna dveře a zateplili obálku budovy.         

V roce 2014 jsme zahájili Komplexní pozemkové úpravy. Obec leží větší rozlohou v údolí, vlivem přívalových dešťů se obcí několikrát prohnala voda a zaplavila sklepy rodinných domů. Na širých lánech, které obhospodařuje zemědělská společnost je větrná a vodní eroze. KPÚ jsou zdlouhavý a náročný proces a má několik fází. V současné době je schválen plán společných zařízení, kde umístění navržených biokoridorů, průlehů, protierozních opatření, alejí, apod se projednává s jednotlivými majiteli pozemků. Najdou se někteří majitelé, kteří zarytě trvají na původním umístění pozemku, i když polohu toho svého v terénu ani nedokáží správně určit! Věřím, že se nakonec podaří vše zkoordinovat i s novým územním pánem, který také zároveň tvoříme a navržená opatření se podaří úspěšně zrealizovat.

Poslední dobou stále častěji kolem nás rezonují zprávy o nutnosti vysazování stromků. Této činnosti se naše obec věnuje již od roku 2000. V problematických svažitých pozemcích obce jsme prováděli výsadby většinou listnatých stromků. Prostorové skupiny dřevin jsou zastoupeny druhy: dub zimní, lípa srdčitá, habr obecný, javor babyka, jeřáb břek. Keře (ptačí zob obecný, brslen bradavičatý, kalina tušalaj, hloh jednoblizný) jsou vysázeny většinou po obvodu.

I.Etapa rok 2000 výsadba na ploše cca 4558 m2

II.Etapa rok 2001 výsadba na ploše cca 1732 m2

III.Etapa rok 2004 výsadba na ploše cca 7394 m2

IV.Etapa rok 2006 výsadba na ploše cca 3263 m2

V.Etapa rok  2008 výsadba na ploše cca 5970 m2

Celkem je zalesněno 22.917 m2 plochy. Náklady prozatím, celkem cca 1 115 000 Kč.

Další etapa výsadby prvku ÚSES proběhla v roce 2015 trochu jiným způsobem. Došlo k zaříznutí svažitého terénu, v němž vznikly tři terasy a ve svahu byly provedeny skupinové výsadby ovocných i listnatých stromů s pásy nižších dřevin, ostatní plocha byla zatravněna směsí luční trávy a bylin.

Přesvědčili jsme se, že z hlediska vláhy je lepší provádět výsadby na podzim a po etapách, abychom lépe zvládli následnou péči! Nyní čekáme na ukončení KPÚ, po-té postupně proběhnou výsadby alejí podél polních cest.  

Nejsem příznivcem dotací, vždy jsem tvrdil, dejte obcím i městům podíl financí do rozpočtového určení daní a sami občané si pohlídají, aby finance nezmizely někde v nedohlednu. Vím, že k tomu nikdy nedojde, protože si přece lobbisté a jiné spřátelené skupiny „nenechají vypustit vlastní rybník“. Takže na větší projekty jsme také žádali o dotace, někde jsme uspěli, jinde ne.    

V současné době nás trápí nevyhovující prostory obecního úřadu a přilehlý areál pro konání kulturních akcí v obci i absence obchodu s potravinami, kde živnostník ukončil v soukromé budově činnost. Projekt na rekonstrukci budov jsme začali řešit před dvěma lety. Zaradovali jsme se, když MMR avizovalo dotační výzvu přesně na tuto oblast, protože náš projekt byl přímo ukázkový. Velký objem prací (17 mil) multifunkční využití, to vše v malé obci. O to větší bylo zklamání, když projekt byl vyhodnocen jako náhradní na 90. místě. Pohled do výsledné tabulky - schváleno 76 projektů ze 726 je frustrující! Potom, že obce nemají nachystané projekty! Nezbývá, než věřit a doufat, že se příště finanční objem dotačního programu podstatně navýší! Náš obecní úřad nutně rekonstrukci potřebuje, takže učiníme všechny kroky k tomu, aby se plán stal skutečností, nakonec třeba i pomocí úvěru od banky.

Autor: Jakub Krainer