Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Městská část Brno-Vinohrady rozšiřuje zdravotní péči o ordinace praktických lékařů

Městská část Brno-Vinohrady rozšiřuje zdravotní péči o ordinace praktických lékařů

12. 7. 2022

V MČ Brno-Vinohrady dojde k rozšíření lékařských služeb, a to o ordinace praktických lékařů pro dospělé. O novinkách informuje náš tamní místostarosta Michal Krejsa.

Městská část Brno-Vinohrady rozšiřuje zdravotní péči o ordinace praktických lékařů

Městská část Brno-Vinohrady rozšiřuje zdravotní péči o ordinace praktických lékařů

Během roku 2021 jednali představitelé MČ Brno-Vinohrady se zástupcem společnosti Moje Ambulance o zřízení ordinací praktických lékařů. K dispozici byly obecní prostory bývalého víceúčelového společenského sálu na Pálavském náměstí přímo v centru naší městské části. Smluvní strany se domluvily na spolupráci a na výši nájemného pro MČ Brno-Vinohrady. Lékaři zde tak budou moci poskytovat své služby občanům.

Nový a větší společenský sál nechala městská část před několika lety vybudovat v prostorách jídelny bývalé ZŠ Bzenecká. Starý společenský sál na Pálavském náměstí tak postupně přestával plnit svou původní funkci.

Provoz ordinací je naplánovaný na pracovní dny od 7 do 19 hodin. Předpokládaná maximální kapacita je 8000 zaregistrovaných pacientů. Primárně se bude jednat o pacienty z městské části Brno-Vinohrady, sekundárně pak o ty z okolních městských částí.

Hlavní sál, ve kterém se ordinace nachází, je stavebně rozdělen na čekárnu s recepčním pultem pro příjem pacientů a recepčním informačním zařízením zdravotních sester, sklad zdravotnického materiálu a samotné ordinace lékařů.

Rozšíření lékařských služeb se rozhodně stane žádaným přínosem pro občany naší městské části.

Michal Krejsa, 1. místostarosta MČ Brno-Vinohrady

 

Autor: Martin Vérteši