Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Krajský výbor Zitterbart Karel

Zitterbart Karel

Karel Zitterbart (*1978)

Jihomoravský kraj

Správná diagnóza, moudré řešení, obecný prospěch.

e-mail: karel.zitterbart@gmail.com

mobil: 777 581 975

/karel.zitterbart?fref=ts


Lidé mě znají jako svědomitého lékaře s lidským přístupem ke svým pacientům. Mé postoje jsou zárukou, že budu hájit principy rovného přístupu ke zdravotní péči. Zasadím se však o takové kroky, které povedou ke stabilnímu a výkonnému systému ve zdravotnictví a zlepšení jeho financování.

  •  lepší řízení péče, které zajistí, že i za 5-10 let budeme mít dostupnou a dobře fungující zdravotní služby, tj. šikovného dětského a praktického lékaře ve své obci a specializované centrum v kraji - k léčbě těch nejtěžších nemocí
  • zvýšení kontroly nad financemi ve zdravotnictví
  • podpora a rozvoj domácí péče, včetně domácí hospicové péče  a dlouhodobé následné péče, a to i v odlehlých regionech


Funkce

Vzdělání

1990 - 1997 : Gymnázium T. G. Masaryka - v Zastávce u Brna

1997 - 2003 : Masarykova univerzita, Brno, Lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství (MUDr.)

2003 - 2010 : Masarykova univerzita, Brno, Lékařská fakulta, obor Onkologie (Ph.D.)

 

Zaměstnání

2003 - dodnes : Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie: lékař, od 2008: zástupce přednosty pro školství

2006 - dodnes : Masarykova univerzita, Klinika dětské onkologie LF: asistent; od 2010: odborný asistent

2015 - dodnes : Nemocnice Boskovice, Dětské oddělení, lékař pohotovostních služeb a LSPP