Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Krajský výbor Lukl František

Lukl František

František Lukl

Jihomoravský kraj

S pozitivní energií a zdravým rozumem ve prospěch Jihomoravanů

e-mail: frantisek.lukl@stan.cz

mobil: 734 510 000

/František-LUKL-hlas-Starostů-105934741139043/


Vystudoval jsem Právo a právní vědu na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2001 jsem pracoval jako vedoucí právního oddělení Referátu kanceláře přednosty Okresního úřadu Hodonín. V roce 2003 jsem nastoupil jako vedoucí odboru kanceláře starosty s kompletní právní agendou města. A v roce 2005 jsem byl zvolen starostou města Kyjov, kterým jsem dosud. V letech 2013 a 2014 jsem působil jako ministr pro místní rozvoj, od roku 2015 jsem předsedou Svazu měst a obcí ČR. V současné době zastávám pozici neuvolněného náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Jihomoravský kraj je mojí srdeční záležitostí. Chci pokračovat v práci pro náš region a jeho občany, nabídnout mnohaleté zkušenosti starosty města Kyjova a také předsedy Svazu měst a obcí České republiky. Láska k regionu, stejně jako láska k rodnému městu spolu s právním vzděláním, letitým starostovským posláním, manažerskými dovednostmi ze Svazu i Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jsou tím nejlepším elixírem. Lékem a vitamíny, který postaví Jihomoravský kraj na nohy. Jsme krajem tradic, vína a historie. Musíme však být také regionem s moderní dopravní infrastrukturou, možnostmi bydlení pro mladé, pracovními příležitostmi pro všechny, s chutí pracovat.

Nabízím aktivní komunikaci a zapojení Jihomoraváků do rozvoje našeho kraje. Stejně jako to děláme na obcích a městech. Nerozhodujeme o našich občanech z radnice, ale spolu s nimi a v místě, o které jde. Kraj jste vy, pojďme ho společně utvářet, rozvíjet, pečovat o jeho hodnoty a vrátit mu jeho mladistvost, svěžest a jedinečnost. Jihomoravský kraj musí být region pro život a návraty.

Ve spolupráci s kolegy starosty se podařilo navýšit rozpočtové určení daní, stejný úspěch musíme dosáhnout i pro Jihomoravský kraj. Stojím skoro 20 let v čele města Kyjova, které má skvělé fi nanční zdraví. Držím si stále zdravý rozum, elán a chuť pracovat pro město, kraj a jeho obyvatele. Jako náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje se mi v tomto volebním období podařilo prosadit víceleté fi nancování zásadních kulturních akcí s nadregionálním významem a také masivně posílit fi nance, které jsou směřovány právě do oblasti kultury, památkové péče, cestovního ruchu či podpory fi lmové tvorby.

Zásadním tématem pro kraj jsou fi nance a narovnání nespravedlivého rozpočtového určení daní. Při dostatečném množství spravedlivě rozdělovaných veřejných fi nancí od státu můžeme realizovat řadu věcí, které byly léta mimo sféru zájmu orgánů kraje. Napravení nespravedlivé rozdělování fi nančních prostředků ze strany státu je mou prioritou. Při vzniku krajů byly výrazně nadhodnoceny nově vznikající kraje oproti stávajícím. Tato situace trvá dodnes. Stejně tak je tomu i ve fi nancování sociálních služeb. Pokud dosáhneme spravedlivého dělení prostředků, můžeme obyvatelům Jihomoravského kraje slíbit větší investice do dopravy a komunikací, sociálních a zdravotních služeb, podpory kultury a sportu a také více prostředků pro rozvoj a podporu celého regionu.


Funkce

Vzdělání

  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Právo a právní věda (Mgr.)
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, pod záštitou Nottingham Trent University (MPA)

Zaměstnání

  • 2001 – 2002 - Vedoucí právního oddělení Referátu kanceláře přednosty Okresního úřadu Hodonín
  • 2003 – 2005 - Vedoucí odboru kanceláře starosty s kompletní právní agendou města
  • 2013 – 2014 - Ministr pro místní rozvoj
  • 2005 – dosud - Starosta města Kyjov
  • 2015 – dosud - Předseda Svazu měst a obcí ČR