Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Jakub Krainer: Jak nejlépe ovlivnit budoucnost Znojemska?

Jakub Krainer: Jak nejlépe ovlivnit budoucnost Znojemska?

28. 6. 2024

Jako správní vinaři si hned v úvodu nalijme čistého vína. Znojemsko nevzkvétá. Jsme periferní region Jihomoravského kraje i Česka a trpíme všemi problémy, které s tím souvisí. Jsme hospodářsky postižený region, máme nižší vzdělanost, trpíme odchody mladší generace a kvalifikovanější pracovní síly. Můžeme nad tím buď pokrčit rameny a smířit se s postupným zhoršováním všech metrik a ukazatelů a s tím související klesající životní úrovní nebo se pokusit tento trend zvrátit. Ale jak?

Jakub Krainer: Jak nejlépe ovlivnit budoucnost Znojemska?

Jakub Krainer: Jak nejlépe ovlivnit budoucnost Znojemska?

Evropa musí pomáhat slabším regionům

Evropská unie nabízí unikátní nástroj v podobě kohezní politiky. Členské státy mají možnost čerpat finance právě na postižené regiony a cílenými investicemi zvyšovat ekonomický výkon daného území. Žel Bohu se nám to za 20 let příliš nepodařilo. Stavěli jsme rozhledny, golfová hřiště a financovali soukromé hotely. Naše chyba. Za příklad úspěšného čerpání lze uvést Polsko. Náš severní soused trpělivě budoval silniční síť a propojil doslova celou zemi kvalitními dálnicemi, které s sebou přinesly multiplikační efekty. Výrobní firmy potřebují být propojené se světem. My máme jedno nekvalitní silniční spojení na Brno, ještě horší spojení na Jihlavu a tím končíme.

Ze Znojma tyto nadregionální investice, kam řadím i vysokorychlostní železniční trať Znojmo-Brno, nikdy neufinancujeme. Řešení leží v evropských fondech, ze kterých jsme mimochodem za 20 let vyčerpali neuvěřitelný bilion korun.

Pro ilustraci křiklavého kontrastu v rozdělování evropských peněz na soukromé investice si vypůjčím srovnání okresů v programovacím období 2013-2020. Nejbohatší Praha čerpala částku 29 334 korun na obyvatele. Nejbohatší město našeho kraje Brno čerpalo na obyvatele 26 794 korun. Další okresy JMK Blansko, Vyškov, Břeclav a Brno-venkov se vešly mezi částky 10 820 až 14 359 korun. Znojemsko se krčilo na předposledním místě s částkou 5 278 korun na obyvatele. Přitom deklarovanou prioritou EU, ČR i Jihomoravského kraje je podpora zaostávajících regionů. Pouze se nám tuto prioritu nedaří převádět do praxe a další a další miliardy směřujeme do bohatých aglomerací a projektů s nižší návratností. Přitom na Znojemsku by jediné kvalitní dopravní spojení s krajským městem udělalo ohromnou parádu.

Chytrá rozhodnutí pro budoucnost Znojemska

Je možné, že za 10 let se nám bude žít výrazně lépe. Můžeme profitovat z dostavby Dukovan. Můžeme mít spojení Znojmo-Brno rychlodráhou za 25 minut. Můžeme nastavit národní i evropské dotace tak, aby pomáhali těm nejchudším okresům. Můžeme tu mít vysokorychlostní internet a chytré firmy, které budou obsluhovat zákazníky po celém světě. Můžeme mít fungující spolupráci mezi městem, firmami a třeba i nějakou skutečnou vědecko-výzkumnou institucí. Můžeme včas udělat opatření na zadržení vody v krajině a zastavit vysychání. Vzdělání, systém rekvalifikací a trh práce si můžeme nastavit tak, že začneme každých pár let bez obav měnit své pracovní návyky, zaměstnavatele a zvyšovat vlastní reálné příjmy. Můžeme podnikatelům nabídnout zvýhodněné úvěry, garance, lákat daňovými pobídkami na Znojemsko nové subjekty. Můžeme na vylidňujícím se venkově vybudovat síť dnes již fungujících samoobslužných prodejen, zásobovat drony, využívat autonomní automobily.

Budoucnost je krásná. Lucembursko, Dánsko a Irsko byly ještě v polovině minulého století chudé zemědělské regiony. A dnes jsou v HDP na obyvatele na prvních třech příčkách v EU. Děkovat za to mohou chytrým rozhodnutím.

 

Text je krácenou verzí textu pro týdeník Znojemsko

 

Autor: Jakub Krainer