Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Jaká by měla být práce nás, Starostů - slovo Jaroslava Žalkovského

Jaká by měla být práce nás, Starostů - slovo Jaroslava Žalkovského

10. 3. 2011

Vážení starostové, vážení zastupitelé, vážení občané

 

Jako jeden ze zástupců hnutí STAN v našem kraji si Vám dovolím nastínit práci nás, kteří se již nějakou dobu angažujeme v tomto hnutí. 
 
Nebudu zde popisovat cíle hnutí a představovat program. To si může každý přečíst na stránkách STANu. Jde mi o to, jak bychom chtěli zařídit, aby bylo naše hnutí v JMK prospěšné občanům i zastupitelům. A to by měla být hlavní myšlenka tohoto článku. 
 
Již na prvním sněmu STANu došlo k názorovým rozdílům mezi účastníky na to, jestli má STAN řešit otázky tzv. vysoké politiky, nebo jen otázky komunální a otázky týkající se bezprostředně života měst a obcí. Osobně jsem dával přednost tomu, abychom řešili to, čemu jako starostové a zastupitelé asi nejvíce rozumíme (například otázky přítomnosti našich vojáků v Afgánistánu by měli řešit ti, co tomu opravdu rozumí nebo se tak alespoň tváří). 
A v této myšlence mě podpořili mnozí kolegové napříč celou republikou. Proto jsme se na Jižní Moravě dohodli, že budeme prosazovat změny a myšlenky, které budou ku prospěchu starostů, zastupitelů a našich občanů. 
 
Aby bylo možné stanovit priority jihomoravských obcí a měst, je potřebná co nejužší spolupráce všech starostů. Tedy i těch, kteří nejsou našimi příznivci. Jednak je budeme oslovovat my, když zjistíme, že je v zájmu obcí a měst, aby starostové postupovali společně, jako například při divokém rušení poštovních úřadů. Budeme ale rádi, když i Vy nás upozorníte na problémy, které se týkají třeba jen nějakého regionu nebo města. 
 
Vím, že je mnoho starostů, kteří mávnou rukou nad problémem, protože si myslí, po těch všech špatných zkušenostech, že s tím nelze nic dělat. Opravdu to tak někdy je. Ale pokud si uvědomíme, že máme za sebou sílu stovek a tisíců kolegů měst a obcí a navíc i poslance a senátory, začne se mnoho věcí jevit jinak. A to je hlavní myšlenka, kterou prosazujeme. Spolupráce, dialog, výměna zkušeností. Je mezi námi mnoho nových zastupitelů a starostů, kteří začínají poznávat, že to není taková legrace řešit financování obce, omezování služeb pošt, dopravní obslužnosti, lékařské služby první pomoci, policie. Nároky na rozšiřování mateřských škol, omezování podpory veřejně prospěšných prací. Do toho povodně, odklízení sněhu z chodníků. Je toho opravdu hodně. A to si netroufám odhadnout, kolik hloupých a nesmyslných a nekompetentních návrhů, nařízení a zákonů, nám k tomu připravuje stát. Nedělejme si prosím iluze, že to snad bude lepší. Nebude. Stačí jen připomenout pana poslance Bendu, který si odsouhlasil snížení platu a potom přiznal, že vlastně neví co si odsouhlasil. A jak chudák uživí rodinu za 72 tis. korun? To je příklad politika, který se v životě nesetkal s praxí, podváděl na vysoké škole, ale má tu drzost navrhovat zákony. A kolik takových zákonů zasahuje i do naší práce? 
 
I když jsem psal, že nechceme velkou politiku řešit, budeme pečlivě sledovat různé korupční skandály, které obraly naše obce, města a kraje o miliardy a budeme se k nim vyjadřovat. Proklamace „padni komu padni“ je naivní pokus uchlácholit občany, že se něco děje. Abychom neměli pocit, že je to jen boj o moc a korýtko, budeme požadovat po našich nejvyšších orgánech, poslancích a senátorech, aby zaujímali k jednotlivým kauzám stanovisko. 
I tak lze přesvědčit občany, že nesouhlasíme se stavem, v jakém se nachází státní správa a politika vůbec. 
Z druhé strany je třeba ale také zdůraznit, že nejde o to kritizovat za každou cenu. Pokud něco kritizuji, měl bych také navrhnout jak to udělat správně. 
 
Několika větami shrnu předchozí řádky. Chceme spolupráci, chceme prosazovat zájmy obcí, rádi bychom se prosadili i v krajských volbách a pomáhali městům a obcím našeho kraje. A v neposlední řadě bychom měli spolupracovat i s Jihomoravským krajem v jeho rozvoji. Nebát se kritizovat kroky krajských zastupitelů a vedení kraje, ale z druhé strany také dodávat podněty a návrhy. Každý rozumný starosta zapomene na stranickou příslušnost, když jde o jeho obec a občany. Rozhodně není třeba se držet kolem krku, ale ani pod krkem. 
 
Děkuji všem bývalým starostům, kteří s námi spolupracovali a těm novým zase přeji, aby jim jejich nadšení a zápal vydržel co nejdéle. 
 
Jaroslav Žalkovský, starosta obce Zbýšov, člen celostátního výboru a krajský tajemník STAN 

Autor: Jaroslav Žalkovský