Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Jak vidí koronavirovou krizi naši Starostové?

Jak vidí koronavirovou krizi naši Starostové?

4. 5. 2020

Koronavirus změnil život celé zemi. Jak bojují s následky pandemie v obcích a městech na jižní Moravě? Co chybí lidem v nich?
Deník položil starostům tři otázky: 1. Jaký je největší problém, se kterým se u vás nyní potýkáte? 2. Komu byste rád v této době poděkoval za pomoc? 3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem?

Náměstek hejtmana pro územní plánování Martin Maleček (STAN).

Náměstek hejtmana pro územní plánování Martin Maleček (STAN).

Martin Maleček, Brno-sever

1. Některé věci se mění z hodiny na hodinu, takže možná už nebude moje odpověď aktuální. Ve středu 29.4. v poledne je pro naši městskou část největší problém, že jako zřizovatelé mateřských škol nevíme přesně, jak má vypadat organizace jejich provozu po znovuotevření. Jestli bude početní omezení dětí ve třídách a další věci jsou zásadní pro to, zda bude možné požadované fungování zajistit. Bez těchto informací nemůžeme rozhodovat o tom, kdy by se měly mateřské školy uvést do provozu. A rodiče by pochopitelně chtěli znát nějakou konkrétní představu. V ostatních ohledech je situace stabilizovaná, distribuci ochranných pomůcek a dalších potřebných věcí máme zajištěnu.

2. Nerad bych někoho jmenoval a někoho ne, takže seznam by musel být velice dlouhý. Řeknu tedy obecně, že děkuji naprosto všem, kteří udělali nezištně a dobrovolně cokoli nad rámec svých obvyklých pracovních povinností a ve svém volném čase. To vše dohromady přispělo k tomu, že jsme ty nejhorší počáteční dny a týdny jako velice rozsáhlá městská část s 47. 000 obyvateli zvládli, i když zpočátku přísun potřebného materiálu nebyl a vše jsme si museli zajistit sami. Z institucí bych určitě vyzdvihnul u nás sídlící Střední průmyslovou školu chemickou na Vranovské v Husovicích, kde se od počátku takřka dnem i nocí míchal v té době prakticky nedostupný dezinfekční roztok anticovid 19, který jsme tak mohli mít a máme k dispozici pro všechny naše seniory.

3. Po bitvě se vždy najde mnoho generálů. Lidé, kteří měli a mají přímou odpovědnost se v dané situaci nějak rozhodli. Hodně se diskutuje o promyšlenosti a provázanosti jednotlivých kroků a opatření, myslím, že všichni zúčastnění by zpětně udělali mnoho věcí jinak. I na městské části bychom udělali některé věci jinak, vše se řešilo za pochodu. Pokud bylo cílem kroků vlády, aby se šíření nákazy zastavilo, tak k tomu došlo. Jinou otázkou je, jak velké ekonomické dopady to bude mít. Ale to je už pak debata o principiálním nastavení hodnot naší společnosti. Co se týče krajské úrovně, kraj svoji základní koordinační úlohu, tedy předistribuovávat ochranné pomůcky a materiál obcím, splnil a plní. Také krajské nemocnice a sociální zařízení v rámci krizového stavu fungují, stejně jako krajský integrovaný dopravní systém. Přitom kraj mnoho věcí, zvláště ze začátku, zajišťoval ze své úrovně a po své linii.

Další odpovědi našich starostů naleznete v Denících v sekci Tak to vidí naši starostové.

Zdroj: Deník