Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Filip Jimramovský: Reforma sportovního prostředí je nevyhnutelná, vytvoříme Ministerstvo sportu

Filip Jimramovský: Reforma sportovního prostředí je nevyhnutelná, vytvoříme Ministerstvo sportu

12. 8. 2021

Není mu jedno, jak je řízena naše země a má jasnou vizi, jak reformovat sport v Česku. O svých myšlenkách se rozepsal náš kandidát do Poslanecké sněmovny Filip Jimramovský.

Filip Jimramovský: Reforma sportovního prostředí je nevyhnutelná, vytvoříme Ministerstvo sportu

Filip Jimramovský: Reforma sportovního prostředí je nevyhnutelná, vytvoříme Ministerstvo sportu

Důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat do Poslanecké sněmovny, je fakt, že mi není jedno, v jakém stavu se aktuálně nachází česká politická scéna, a jakým způsobem a jakými lidmi je naše země v současnosti řízena. Myslím si, že je na čase, aby zodpovědnost za fungování našeho státu začala pomalu přebírat také mladší generace, která není zatížena minulostí, a aby tato generace dopomohla konstruktivní politikou k lepším poměrům v naší zemi.

Celý svůj dosavadní život jsem neodmyslitelně spojil se sportovním prostředím, jehož problematice se dlouhodobě věnuji také v politice, a proto je mojí hlavní programovou prioritou reforma financování sportu v České republice, a to od sportování dětí a mládeže až po vrcholový sport.

Přímo v koaličním programu Pirátů a Starostů najdete, že finance z dotačních titulů poskytovaných v současnosti Národní sportovní agenturou by měly sloužit primárně k zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže a sportu pro všechny občany ČR. To je ale jen začátek.

Bez koncepční podpory sportování dětí a mládeže se nám další Barbory Krejčíkové, Alexe Choupenitche či Tomáše Satoranské v Česku vychovat nepodaří. Základem pro rozvoj mladých sportovců je především zajištění kvalitních podmínek pro jejich sportování a také zabezpečení adekvátní odměny sportovních trenérů, kteří dětem vštěpují nejen základy daného sportu, ale také správné životní hodnoty a formují tak jejich osobnost. Ve chvíli, kdy se nám podaří zajistit dostatek finančních prostředků pro sportování dětí a mládeže a jejich trenéry, tak můžeme následně přejít k vytváření kvalitní metodiky výchovy sportovců a k dalším krokům.

Podpora vrcholového sportu ze strany byznysu

Neméně důležité je také pomoci profesionálním sportovním klubům najít finanční prostředky, které by jim pomohly vykrýt ztráty, jež budou zapříčiněny snížením alokací dotačních titulů pro profesionální sport. Toho bude možné docílit jen a pouze za pomoci daňových asignací neboli daňových úlev, které budou motivovat soukromé subjekty k podpoře a spolupráci s vrcholovými sportovními kluby v České republice a napomohou tak konečně ke kultivaci a koncepčnímu rozvoji sportovního prostředí u nás.

S větším přílivem finančních prostředků od soukromých subjektů budou moci kluby investovat také do marketingu a rozvoje obchodní stránky sportovního byznysu, což sportovním subjektům pomůže přilákat větší množství diváků a fanoušků do jejich sportovních stánků, a to zpětně zajistí vyšší příjmy na daních pro státní rozpočet ze sportovního prostředí.

Základem pro příliv finančních prostředků ze soukromého sektoru by se měla stát schopnost sportovních klubů dobře komunikovat s byznysovým prostředím, jenž bude mít v blízké budoucnosti eminentní zájem se sportem spojovat své značky, jako tomu je v západních státech. Především v těchto zemích jsou pro podnikatele a soukromé společnosti daňové asignace velice populárním nástrojem, jelikož samotný majitel se může rozhodnout na co své finanční prostředky vynaloží. Není to krásná představa mít možnost sám rozhodnout, kterému sportovnímu klubu či sportovci poputuje část daní, které platíme a mít tak přímý podíl na jeho úspěchu?

Dle údajů, které prezentoval bývalý předseda Národní sportovní agentury vygeneroval sport v posledním předpandemickém roce 2019 více než 70 miliard do veřejných rozpočtů, ale zpět do sportovního prostředí v následujícím roce poslal prostřednictvím NSA jen něco přes 8 miliard, což je šílený nepoměr.

Ministerstvo sportu

Je důležité si také uvědomit, že sport je český národní klenot, který byl v poslední době velmi přehlížen, i přesto že v zahraničí je naše země známá právě a díky našim úspěšným sportovcům a sportovním klubům.

Jsem také zastáncem restrukturalizace Národní sportovní agentury a přetvoření tohoto prozatím značně autoritativního státního orgánu v regulérní Ministerstvo sportu, na které se budou vztahovat běžné kontrolní mechanismy a nebude tak docházet k podobným událostem, které odhalil audit Ministerstva financí právě v Národní sportovní agentuře.

Zastřešení sportovního prostředí Ministerstvem sportu bude mít v konečném důsledku významný vliv na vnímání sportu jako celku a sport se tak začne brát jako důležitý sektor nejen naší ekonomiky, ale celé společnosti.

Autor: Filip Jimramovský