Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj „Ejhle člověk“

„Ejhle člověk“

28. 6. 2017

Místostarosta Dolních Bojanovic Vlastimil Jansa nabízí devět kroků k obnově prosperity nejen hospodářské.

Vlastimil Jansa, Česká republika.

Vlastimil Jansa, Česká republika.

Dnes zajišťuje prvovýrobu 6 – 8% zaměstnaných lidí, vše ostatní je pouhé přerozdělování jimi vytvořených hodnot. Na polích nepěstujeme, co stovky let před námi nás živilo. Na investory čekáme, že práci nám dají. Na stát spoléháme, že bude na důchod i když na tento účet peníze dostatečně neodvádíme. Evropské peníze zdaleka nejsou řešením. Bohatne naše zem, nebo pokračuje vývoz kapitálu, aneb co nám ještě patří?

Jak z toho ven?                                                                                                                                        

1. Ochrana vnitřního trhu a hospodářských zájmů je prací nejen pro politiky.                                                                          

2. Musíme se rozhodnout znovu pracovat na svěřené zemi a v první řadě na sobě.                                       

3. Podporujme naše zboží, naše firmy, v našem regionu.                                                               

4. Vše má svou hodnotu, naučme se počítat,  nejprve hodnoty tvořit a pak přerozdělovat.                                         

5. Přemýšlejme o možnostech a všichni pracujme na  vytváření pracovních příležitostí.                       

6. Řešme problémy racionálně,  přestaňme si závidět a vyvolávat sváry.                                                                                         

7. Naučme se  vládnout sobě, zajímejme se o věci společné.                                                            

8. Snažme se o zdravé vztahy mezi sebou, v rodinách, v obci.                                                       

9. Buďme hrdí na to,  kým a čím jsme, porosteme, pokud budeme pečovat o své kořeny.

Nestačí dát  lidem jen práci. Lidé potřebují perspektivu a myšlenku smysluplného společného díla… 

Autor: Vlastimil Jansa