Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Dušan Kalášek, pedagog, manažer, profesionál.

Dušan Kalášek, pedagog, manažer, profesionál.

13. 12. 2020

„Dosáhnout můžeme i toho, co není na dosah!“ je heslo Dušana Kaláška, nového registrovaného přížnivce hnutí STAN. Čím vším za svůj život Dušan Kalášek prošel a co ho dovedlo ke Starostům a nezávislým se dozvíte v tomto osobním medailonku. 

Dušan Kalášek, úspěšný manažer

Dušan Kalášek, úspěšný manažer

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek je certifikovaný lektor Úřadu vlády ČR, konzultant a poradce v oblasti soft skills. Je krizovým a projektovým manažerem. Aktuálně působí v několika společnostech, kde zastává funkci výkonného ředitele a prokuristy. Vyučuje na několika vysokých školách v ČR a v jeho statistice je zaznamenáno přes 40 tisíc posluchačů z řad zaměstnanců státní správy, veřejné správy i samosprávy, firem a komerčních subjektů, případně studentů, se kterými se v posledních 15 letech setkal a diskutoval na různá témata společenského dění u nás, v Evropě a celosvětově. Veškeré osobní, profesní a společenské aktivity, jsou detailně zpracované na jeho osobních webových stránkách http://www.kalasek.eu.

Jeho celoživotním motem je „Dosáhnout můžeme i toho, co není na dosah!“.

S tímto heslem vstupuje do politiky a chce využít všech svých dosavadních znalostí a zkušeností, s cílem podílet se na zvyšování kvality života spoluobčanů jak ve svém regionu, tak na celostátní úrovni. Stejně jako doposud v rámci své profesní činnosti, kde se přímo zaměřuje na zvýšení kvality osobnostní nebo manažerské úrovně svých posluchačů, spoluobčanů, chce se také osobně zapojit do zvýšení úrovně celospolečenského růstu občanů naší republiky.

K uplatnění svých cílů si vybral naše hnutí STAN pro soulad jeho osobních názorů s programem našeho hnutí. V činnosti a programové skladbě hnutí STAN cítí potenciál a příležitost ke změně a rozvoji kvality života občanů naší společnosti, ve které žijeme a vychováváme svoje děti.

Autor: Jakub Krainer