Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Distribuce finanční pomoci po tornádu postoupila do druhé fáze

Distribuce finanční pomoci po tornádu postoupila do druhé fáze

10. 8. 2021

Vyplácení finanční pomoci obětem ničivého tornáda se posunulo do druhé ze tří pomyslných fází. Důležitou roli sehrávají neziskové organizace, v terénu jsou pořád ale také jihomoravští starostové.

Distribuce finanční pomoci po tornádu postoupila do druhé fáze

Distribuce finanční pomoci po tornádu postoupila do druhé fáze

Distribuce finanční pomoci lidem zasaženým živelnou katastrofou na Moravě by se dala rozdělit celkem na tři fáze, kdy právě probíhá fáze druhá. Na distribuci finanční pomoci se podílejí spolupracující nevládní organizace, které jsou uvedeny níže v příspěvku.

(I.) V první fázi se jednalo o plošný dar, kdy každé zasažené rodině bylo vyplaceno shodně po 150 000 korunách. Bylo tedy dohromady nevládními organizacemi rozděleno mezi 1 500 rodin celkem 230 milionů korun. Peníze především sloužily na opravy zničených domů a zajištění základních potřeb jejich obyvatel.

(II.) Ve druhé fázi je již distribuce finanční pomoci více personalizovaná, kdy po práci nevládních organizací v terénu byly zmapovány rodiny, které finanční pomoc potřebují nejvíce. Typicky se jednalo o rodiny, které měly značně poškozené domy. Tuto pomoc tedy čerpá cca 900 rodin, což je 60 % domácností z první fáze. Opětovně se jedná o částku 150 000 korun, která putuje ke každé takové rodině. Tato fáze ještě není úplně dokončena, ale k vyplacení pomoci dojde co nejdříve.

(III.) V třetí fázi bude finanční pomoc vyplácena již zcela individuálně těm rodinám, které živelná katastrofa postihla nejvíce.

Jižní Morava bohužel nebyla jediným zastiženým regionem, tornádo se také prohnalo Lounskem. Tam nadace Člověk v tísni rozdělila 4 miliony korun podle stejného klíče, který byl použit na jižní Moravě.

Všem patří velké díky za veškerou pomoc, která vedla k překonání tohoto nelehkého období. Věříme, že společně zvládneme dát naše nádherné obce zpět do původního stavu co nejdříve.

„Přímo z terénu vím, že pomoc nevládních neziskových organizací byla nejrychlejší a byla klíčová. Bez jejich přispění bychom dnes nebyli tam, kde jsme," okomentovala stav naše poslankyně Jana Krutáková.

Spolupracující nevládní organizace: ADRA, Člověk v tísni, Diakonie, Donio, Nadace ČEZ, Nadace Via, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci a Nadace Karla Komárka.

Autor: Martin Vérteši