Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Čím mě oslovili Starostové

Čím mě oslovili Starostové

29. 11. 2017

Bez zájmu občanů o stát republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu. Výpůjčkou nadčasového citátu Tomáše Garrigue Masaryka by mohlo začít i skončit vysvětlení, proč jsem se stala příznivkyní Starostů a nezávislých (STAN). Přece jen se ale v následujících řádcích ještě podělím o to, jaké úvahy mě k této volbě vedly.

Nová členka hnutí Donika Zůbková přináší svůj pohled na to proč se přidala ke Starostům a nezávislým.

Nová členka hnutí Donika Zůbková přináší svůj pohled na to proč se přidala ke Starostům a nezávislým.

Hnutí STAN vnímám jako sílu, která myšlenku prvního československého prezidenta udržuje svou každodenní prací živou. Pro zástupce STAN je samozřejmostí zajímat se o problémy, které přesahují jejich soukromé zájmy, a pozitivně ovlivňovat to, co má dopad na celou komunitu. Devizou “Starostů” je, že víme, odkud přicházejí a co mají za sebou. Jako členové zastupitelstev či nejužšího vedení místních samospráv si uvědomují, že řídit obec není jednoduchý úkol, nýbrž odpovědná práce vyžadující pečlivě vážit veřejné zájmy a potřeby občanů. Díky dlouhodobé práci v regionech “Starostové” vědí, že problémy života v obci bývají často mnohovrstevnaté, cesty k jejich řešení složité a mnohdy také časově náročné. Otevřená a věcná diskuze, na které STAN staví, je osvěžujícím protipólem k líbivým heslům a slibům bleskových řešení, které dnes dokážou i vyhrát volby.

Oceňuji, že právě pojmu občan dodává STAN nový rozměr. V jejich pojetí není pouze adresát vrchnostensky daných pravidel, ale také - využije-li tohoto svého práva - spolutvůrce aktuálního stavu společnosti. K tomu, aby člověk začal pozitivně ovlivňovat věci kolem nás, ve většině případů potřebuje zdravou dávku sebevědomí a povzbuzení. Ať už se rozhodneme iniciovat opravu ztrouchnivělé lavičky v parku, kterou míjíme cestou do práce, nebo se rozhodneme hodinu v našem nabitém týdenním programu věnovat dobrovolnickým návštěvám v domově pro seniory. Pevně věřím, že STAN má schopnost v nás tuto dovednost probudit a podpořit. Chuť a odvaha převzít kus odpovědnosti za vývoj společnosti a podílet se na spolurozhodování je z mého pohledu ten nejlepší recept, jak předejít naplnění Masarykova proroctví o republice coby prázdné schránce.

Autor: Donika Zůbková