Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Aktuality Starostové a nezávislí zahájili předvolební kampaň do krajských voleb v Jihomoravském kraji. Kandidátku povede František Lukl, starosta Kyjova a předseda SMO ČR

Starostové a nezávislí zahájili předvolební kampaň do krajských voleb v Jihomoravském kraji. Kandidátku povede František Lukl, starosta Kyjova a předseda SMO ČR

27. 2. 2020

Jihomoravské sdružení Starostů a nezávislých představilo finální seznam kandidátů do voleb do zastupitelstev krajů na jižní Moravě. V rámci koaliční spolupráce ideově blízkých subjektů vytvoří kandidátní listinu se zástupci hnutí SOL. Lídrem a kandidátem na post hejtmana se stal František Lukl, starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí ČR.

Lídrem a kandidátem na post hejtmana se stal František Lukl, starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí ČR.

Lídrem a kandidátem na post hejtmana se stal František Lukl, starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí ČR.

“Do krajských voleb jdeme se silnou kandidátkou, sestavenou ze zkušených starostů, veřejných zastupitelů a nezávislých osobností napříč celým Jihomoravským krajem. Náš program vychází z dlouhodobé znalosti kraje a jeho specifik, stejně jako i z reálné praxe při správě našich obcí. Voličům proto nabízíme reálně splnitelná a chytrá řešení, která dokáží zlepšit životní úroveň Jihomoravského kraje a jeho obyvatel,” přibližuje Radomír Pavlíček, předseda STAN JMK.

Do čela kandidátky na post hejtmana nominoval sněm Františka Lukla, předsedu Svazu měst a obcí ČR a zároveň od roku 2005 také starostu Kyjova. František Lukl absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a je hrdým otcem syna Mikuláše. V současnosti působí jako předseda Legislativní komise SMO ČR. Jako ministr pro místní rozvoj byl v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. Mezi jeho hlavní politické priority patří rozvoj kraje a efektivnější investování finančních prostředků.

“Věřím, že jako dlouholetý starosta města Kyjova a předseda SMO mohu nabídnout především své zkušenosti a manažerské dovednosti. Mým cílem je aktivní zapojení Jihomoravanů do rozvoje našeho kraje, stejně jako to děláme v obcích a městech. Nerozhodujme o našich občanech z radnice, ale spolu s nimi a v místě samotném. Jižní Moravu vidím jako region s moderní dopravní infrastrukturou, možnostmi bydlení pro mladé a s atraktivními pracovními příležitostmi pro všechny s chutí pracovat,” říká ke své nominaci František Lukl.

Krajský sněm nominoval současně i stínovou radu složenou z expertů na jednotlivé oblasti krajské správy. Jsou jimi:

František Lukl, hejtman, krizové jednání, investice a komunikace s vládou a centrálními orgány
Martin Maleček, oblast územního plánování
Radomír Pavlíček, oblast regionálního rozvoje, venkova a zemědělství
Drago Sukalovský, oblast dopravy
Michal Marek, oblast majetku
Miroslav Boháček, oblast marketingu, e-Government a smart regionu
Karel Zitterbart, oblast zdravotnictví
Petra Quittová, oblast sociálních věcí a rodinné politiky
Mikuláš Bek, oblast školství, vědy, výzkumu, inovací a sportu
Libor Střecha, oblast životního prostředí
František Novotný, oblast kultury a památkové péče

 

Programové priority pro volby do krajského zastupitelstva v Jihomoravském kraji

 

Téma: Financování Jihomoravského kraje

“Zásadním tématem pro Jihomoravský kraj jsou finance. Při vzniku krajů byly výrazně nadhodnoceny nově vznikající kraje oproti stávajícím. Tato situace trvá dodnes a Jihomoravský kraj je tak vzhledem k počtu obyvatel podhodnocen o částku kolem 1 mld Kč. Stejně tak je tomu i ve financování sociálních služeb. Naší programovou prioritou proto bude v nastávajícím období napravit nespravedlivé rozdělování finančních prostředků ze strany státu a zajistit revizi Rozpočtového určení daní,” František Lukl, starosta Kyjova a kandidát na hejtmana Jihomoravského kraje.

 

Téma: Doprava

“V oblasti dopravní infrastruktury je naší prioritou zajistit financování oprav a výstavby jak infrastruktury ve vlastnictví a správy kraje, tak i ve vlastnictví a správy státu. Důležitá je také dostavba a rozšíření dálnic (D52, D43, D55, D1), krajských silnic, především obchvatů obcí. Je nutné zintenzivnit opravy stávajících krajských silnic se zaměřením na stav mostů. Ve veřejné dopravě považujeme za klíčové udržet a rozvíjet integrovaný dopravní systém a zavést do provozu nové krajské elektrické vlakové jednotky. Naši maximální podporu bude mít přesun hlavního vlakového nádraží v Brně a příprava klíčové dopravní infrastruktury, a to vysokorychlostních tratí a severojižního kolejového diametru,” přibližuje  koncepci pro oblast dopravy Drago Sukalovský, starosta obce Kuřim.

 

Téma: Zdravotnictví

Hlavním cílem jsou obce s dostupnými zdravotními službami. “Náš projekt "venkovský doktor" posílí spolupráci kraje s místními samosprávami a podpoří vznik tzv. sdružených praxí více lékařů sdílejících prostory, vybavení a ordinujících na jednom místě, zatímco samosprávy organizují dopravu, tzv. zdravotní mikrobus, v odlehlejších oblastech zejména pro seniory či matky s dětmi. Navrhujeme vytvořit „krajská poradenská centra pro zdraví“, která budou tlumočit občanům jejich práva při jednání s lékaři, nemocnicemi a pojišťovnami, a realizovat programy, které zlepší zdravotní gramotnost. Zvýšíme podporu zdravotního školství a bližší propojení středního školství a nemocnic zřizovaných krajem a návratová stipendia,” představuje koncepci Karel Zitterbart, lékař a kandidát na senátora na Vyškovsku.

 

Téma: Školství

“Jihomoravský kraj by v příštím období měl začít pilotně ověřovat nový typ “reálné střední školy”, která by nabízela atraktivní mix všeobecného a profesního vzdělání, šitý na míru jednotlivým studentům a potřebám trhu práce, který prochází hlubokými změnami v souvislosti s digitalizací a robotizací průmyslu,” nastiňuje koncepci krajského školství senátor Mikuláš Bek.

 

Téma: Životní prostředí

“Otázka životního prostředí není problematikou pouze globální, ale začíná již na lokální úrovni. Jedná se prakticky o denní agendu našich starostů, především z pohledu dotačních titulů, přičemž v této oblasti slavíme velké úspěchy,” vysvětluje Libor Střecha, starosta Hodonína. Důležitým bodem je dále obnova rybníků, rozšíření biodiverzity v obcích či pořízení alternativních čistíren vod. Zásadní otázkou je komunální odpad. Řešení nabízíme opět z úspěšné praxe některých našich starostů, kteří zakládají jménem obce vlastní firmy na sběr komunální odpadu.

 

Téma: Regionální rozvoj

V otázce regionálního rozvoje hodláme uplatnit naše bohaté zkušenosti se správou obcí a kraje. Hlavním cílem je aktivní podpora venkova, navýšení drobných dotací a snížení byrokracie u malých obcí. Zavedeme kolektivní vývařovny pro mateřské školky, které mohou využít i senioři. Tento model se nám již v praxi osvědčil a my jej hodláme rozšířit do celého kraje. Podpoříme komunitní bydlení seniorů (tzv. svazkový princip) v místě a komunitní centra, která doplní volnočasové aktivity a naplní život dané obce. "Školu, školku či zdravotní středisko nemá a nemůže mít každá obec, ale kulturní centrum může mít i ta nejmenší obec. Vedle volnočasových aktivit mají nezastupitelnou úlohu v životě lidí také venkovské prodejny, a to zejména pro starší občany z menších obcí, pro které je velice problematické dopravit se za nákupy do větších měst,” upřesňuje Radomír Pavlíček, starosta Železné a předseda výboru pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje.

Autor: Filip Reinöhl