Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Aktuality Jana Krutáková: Dary po tornádu jsou osvobozeny od daně z příjmu

Jana Krutáková: Dary po tornádu jsou osvobozeny od daně z příjmu

10. 3. 2022

S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání se také množí dotazy na to, jak je to s přijatými dary po ničivím tornádu na jihu Moravy. Poslankyně Jana Krutáková to proto přehledně vysvětluje.

Jana Krutáková: Dary po tornádu jsou osvobozeny od daně z příjmu

Jana Krutáková: Dary po tornádu jsou osvobozeny od daně z příjmu

V posledních letech jsme jako národ projevili neskutečnou vlnu solidarity. Ať už se to týkalo roušek, tornáda nebo současné situace na Ukrajině. S blížícím se termínem pro podání daňového přiznání ale nesmíme zapomenout ani na povinnosti.

Množí se mi dotazy ohledně zdanění darů přijatých v souvislosti s tornádem. Tyto dary jsou podle zákona OSVOBOZENY od daně z příjmů. Konkrétně se jedná o tyto dary:

 

  • Náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku
  • Příspěvek z veřejného rozpočtu a státní dávka nebo příspěvek podle jiných právních předpisů
  • Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje, státního fondu, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti, podpora z Vinařského fondu, z přiděleného grantu nebo příspěvek ze státního rozpočtu
  • Bezúplatný příjem na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky
  • Příjem odpovídající hodnotě nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu
  • Bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší nebo od osoby se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácností a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou, nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč

Více podrobností najdete pod tímto odkazem.

Autor: Martin Vérteši