Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Vyjádření Viktora Vojtka k multifunkční sportovní hale v Českých Budějovicích

Vyjádření Viktora Vojtka k multifunkční sportovní hale v Českých Budějovicích

18. 1. 2019

Vyjádření Viktora Vojtka k multifunkční sportovní hale v Českých Budějovicích

Vyjádření Viktora Vojtka k multifunkční sportovní hale v Českých Budějovicích

Doposud jsem byl zdrženlivý ve svých vyjádřeních k multifunkčnímu centru Dlouhá louka. Protože jsem u projektu od začátku nebyl, snažil jsem se zorientovat a porozumět všem podstatným souvislostem. Zejména proto, abych se v této věci i na radě města dokázal nějak kompetentně rozhodnout.

Nebude to krátké, ale to se asi u takhle rozsáhlého tématu nedá čekat. A určitě se do mne pustí odpůrci, nicméně na to jsem připraven.

Nejsem fanoušek bourání ani zachování haly. Rád bych tedy bez emocí shrnul informace, které pro mne byly a jsou ve vztahu k MFC zásadní a vedly mne k rozhodnutí veřejnou zakázku na novou halu nakonec na radě za určitých podmínek podpořit.

Nejdříve několik informací ke stávající hale a zhodnocení jejího stavu:

1) Statický posudek Ing. Felixe z roku 2011 (tj. 8 let starý!), který jasně konstatuje, že ze statického hlediska je stávající hala velmi problematická. Z něj mně osobně vyplývá dokonce významné riziko! A praktická nemožnost rekonstrukce za využití stávající konstrukce, která je na hraně statického zatížení.

2) Použití azbestu. Jako u jiných staveb v ČB, to je zde tak trochu prokletím. Opět to komplikuje rekonstrukce, a to i ty malé, jako např. výměna oken a elektroinstalace.

3) Stav stávající haly - morální a technické zastarání. Určitě už na první pohled hala neodpovídá 21. století, jsou tam problémy s okny i zázemím. Na tak zajímavém místě bychom také měli mít větší ambice z hlediska využití.

Mým jednoduchým závěrem za tuto část je zde to, že stávající hala je do budoucna neudržitelná. Asi ještě několik málo let vydrží, ale je to za cenu značného rizika, například v případě většího množství sněhu. Je ji tedy třeba akutně řešit, nikoliv si malovat, že je v polovině životnosti. To je naprostý nesmysl.

Takže to máme jeden bod pro novou halu.

Další otázkou je umístění nové haly. Z diskuze s několika architekty mi jednoznačně vyplynulo, že místo je z urbanistického hlediska optimální. Původně jsem si myslel, že by jiná lokalita byla také v pořádku, ale přesvědčili mne, že to místo je nejlepší možné - ve Čtyřech Dvorech by například bylo velmi problematické propojení s doprovodnými službami pro návštěvníky (restaurace apod.). To je podstatné i z toho hlediska, že hala na tomto místě nemá sloužit pouze sportu, ale i pro kulturní akce.

To je pro mne druhý bod pro novou halu místo stávající.

Třetí otázkou je projekt nové haly. Osobně se mi nelíbí, že výsledek nevzešel z architektonické soutěže, kterou bych určitě preferoval. Ale na druhou stranu je opět podle mých konzultací s architekty (sám se v tomto směru nepovažuji za odborníka) poměrně zdařilý a funkční. A rozšiřuje jak kapacitu stávající haly, tak i umožňuje konání významných sportovních a kulturních akcí. Hlavně ale, na projekt je vydáno stavební povolení a jsou připraveny finanční prostředky včetně předjednaného částečného financování ze strany státu. Takže má nesporné přínosy v řešení, které odpovídá reálnému dožití stávající haly.

Má ale také svá negativa. Ta souvisí s dřívějším postupem ze strany nás, politiků. Je zde historicky zanedbaná komunikace se stávajícími uživateli haly, tj. sportovními kluby, veřejností i opozicí. To se musí urychleně napravit, ale naštěstí zde vidím možnost vyřešení a souběžného navýšení dalších kapacit v mezičase (atletický koridor, navýšení kapacit některých dalších sportovišť). Nejedná se tedy o neřešitelný problém.

Z těchto důvodů jsem osobně v rámci koaličních jednání inicioval vznik pracovní skupiny, ve které by měly zástupce nejen koaliční, ale i opoziční strany. Tato pracovní skupina by mimo jiné měla dohlížet na celý proces. Není důvod zde cokoliv tajit. 

Objevují se také dílčí problémy ohledně různých návazných povolení - zatím podle mého porozumění nic z toho neohrožuje samotnou halu, u které je stavební povolení zcela v pořádku, ale určité riziko zde je. Zejména proto, že hala má řadu odpůrců, kteří napadají každý krok a i sebedrobnější chybu, což se asi u takhle velkého, významného a emotivního projektu dá čekat. Tady nezbývá než věnovat tomu patřičnou pozornost a tyto záležitosti vypořádat, tentokrát už bez chyb. A pokud možno jim předcházet, kde to ještě lze.

Obzvláště jsem se také zajímal o ekonomickou stránku projektu. A to nejen z pohledu samotné investice a jejího financování, ale i dalšího provozu.

Prvním krokem po ustavení koalice proto byla společná dohoda na vyčíslení reálných očekávaných nákladů na stavbu na základě položkového rozpočtu a zastropování při vypsání veřejné zakázky. Výsledná částka je to velká - 681 milionů včetně vnitřního vybavení. Když jsem si to zkontroloval s tím, jak jsou na tom obdobné stavby, dospěl jsem k závěru, že to zhruba odpovídá realitě. Moderní tělocvična s tribunou pro cca 200 diváků vychází kolem 150 milionů (viz např. nedávná investice tuším v Prostějově) - když si vezmeme, že tady jsou haly dvě + tribuny pro cca 2500 diváků a potřebné zázemí nejen pro sportovní akce, dostaneme se na číslo, které bude tomuto rozpočtu odpovídat. Stavět na tomto unikátním místě ale halu menší by bylo podle mne velmi krátkozraké a neodpovídající potřebám a situaci ve statutárním městě. Potřebujeme zde objekt, který se stane nejen sportovním, ale i kulturním centrem minimálně krajského, ne-li celostátního významu.

Nicméně stále je to velká částka a není možné, aby takováto investice zcela ochromila další potřebné investice ve městě. To by určitě nebylo odpovědné. Proto je nutné se podívat i na to, jak bude financována a kolik bude rozpočet města generovat prostředků na investice v příštích letech. Dohodnuté financování je tedy takové, že cca 200 milionů je připraveno z úspor minulých let, necelých 100 milionů bychom měli získat z prostředků MŠMT, 80 milionů z plánovaného rozpočtu roku 2020 a zbytek by měl být dofinancován z již existujícího kontokorentního úvěru s 1% roční úrokovou sazbou (což je za stávající inflace výhodnější než financování z vlastních peněz), který by měl být postupně splácen v řádu cca 30 milionů ročně. Rozpočet pak dle střednědobého výhledu ročně generuje přes 300 milionů na investice, dopad tedy nebude drastický a na další investice by mělo zbývat pořád poměrně dost. Navíc je město v dobré situaci co se týče zadlužení a nevytváří to potenciální problém s tím, že by celkový dluh byl příliš vysoký.

Můj závěr z toho je, že investice do haly je ufinancovatelná a nepovede k ohrožení rozpočtu města. A i další významnější investice jsou do budoucna možné a průchozí, i když to samozřejmě dopady mít bude.

Tady je proto moje celkové hodnocení neutrální.

Co se týče provozních nákladů a výnosů, tady je situace komplikovanější, protože obzvláště výnosy významně záleží na budoucím rozhodnutí města ohledně cenové politiky. Provozní náklady lze vyčíslit relativně snadno a existují k tomu podklady - jak z pohledu energetické spotřeby, kde má nová hala výrazně lepší parametry než původní, tak i z pohledu personálních potřeb a údržby. Jenom z jednoduchého propočtu vycházejícího ze současné cenové politiky a s ní souvisejících výnosů + odhadu výnosů z významných akcí lze ale usuzovat, že hala si na provoz vydělá bez větších problémů.

Celkově tedy jde z ekonomického hlediska o rozhodnutí, které je v tuto chvíli hlavně o politických prioritách. Ale i vzhledem ke stavu stávající haly jde o podle mého názoru o rozhodnutí vcelku racionální a má smysl novou halu realizovat. Hala by se v brzké době musela stejně řešit, takže by se celý problém pouze odsunul. A do té doby by zřejmě padla šance získat prostředky ze státního rozpočtu a vše by bylo ještě dražší.

Další významnou otázkou je čas. Řešení haly se táhne velmi dlouho, je tedy podle mne nutné, aby se již konečně dotáhlo do zdárného konce. I proto, budou-li splněny všechny potřebné podmínky, by se měla stavba rozjet co nejdříve. Ve hře jsou totiž lhůty související s administrací veřejné zakázky i následnou realizací stavby, která musí zohlednit sezónnost výstavby. Cílem je, aby byl výpadek pro sportovce v minimálním rozsahu (cca 14 - 15 měsíců).

Pak jsem také zaznamenal spoustu názorů, kdo všechno si na tom "namastí kapsu". Tady lze říci jediné - veřejná zakázka bude vypsána v otevřeném řízení. Může se přihlásit jakákoliv firma z celé EU. Stavba to bude dostatečně atraktivní objemem peněz, ale zase ne tak velká, aby se o ni mohlo ucházet pouze několik málo firem. Nedokážu si tedy představit v tomto ohledu transparentnější způsob výběru.

Sečtou-li si tedy všechny argumenty, převažuje u mne za této situace podpora nové haly. S tímto stanoviskem jsem také v radě hlasoval pro. Nicméně ne bezhlavě - myslím si, že je nutné mít v celém procesu důležité pojistky, které umožní řešit eventuální problémy, které nastanou. I proto rada rozhodla, že veřejnou zakázku lze vypsat až po vyřešení některých návazných dokumentů, které by měly být vyřešené poměrně rychle. Ale na druhou stranu, nemá cenu to zbytečně zdržovat. A také proto je zřízena již zmiňovaná pracovní skupina. 

Asi je vhodné se také vyjádřit v této souvislosti k referendu. Osobně jej za této situace považuji spíše za politické divadlo. I sami iniciátoři vědí, že splnění podmínek je téměř nemožné (35% účast). Podle mého soudu je to tedy zejména ze strany Pirátů pouze součást volební kampaně k volbám do Evropského parlamentu za veřejné peníze. Nic víc, nic míň. Navíc je velmi ošemetné i znění otázky, na kterou musí být odpověď ano/ne - když by bylo rozhodnutí halu nebourat, kterým je zastupitelstvo ze zákona vázáno, znamená to, že halu nezbouráme nikdy? To je přece sám o sobě ve vztahu k jejímu výše popsanému stavu nesmysl. A otázku ještě nikdo z iniciátorů nepředstavil, což je vzhledem k závažnosti referenda minimálně s podivem.

Nicméně zásadním problémem tohoto referenda podle mne je, že nenabízí řešení. Pouze neguje nějakou aktivitu. A v tomto případě jde o aktivitu, která, jak věřím, obyvatelům města České Budějovice i celých jižních Čech přináší nakonec něco nového, co zde zůstane a zvýší kvalitu života. Aktivitu nikoliv bez chyb, ale také ne beze smyslu.

Autor: Michal Novák