Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Ulice Sokolovská působí svěžím a přírodním dojmem

Ulice Sokolovská působí svěžím a přírodním dojmem

20. 9. 2023

Ulice Sokolovská působí svěžím a přírodním dojmem

Ulice Sokolovská působí svěžím a přírodním dojmem

V červenci dokončilo Milevsko poslední etapu zvelebování zeleně ve městě. Tento projekt se rozkládal do tří fází, přičemž poslední se týkala ulice Sokolovská v úseku od č.p. 1426 až po č.p. 500. Revitalizace nyní vnesla nový život a energii do těchto veřejných prostranství. „Revitalizace přidala nejen estetickou hodnotu této části města, ale také přispěla k lepším životním podmínkám. Rozkvetlé keře a zelené stromy působí jako balzám na duši. Je to nádhera,“ poznamenala místostarostka Milevska Markéta Honzíková (STAN).

Podotkla, že realizace projektu byla pečlivě naplánována. Na základě dendrologického průzkumu byla provedena probírka stávajících dřevin. Některé stromy a keře byly odstraněny, zatímco jiné byly zachovány a podrobeny odbornému řezu. Celkově bylo ošetřeno 33 stávajících stromů. „V rámci projektu bylo vysazeno 21 malých až středně velkých alejových stromů a 120 keřů. Tyto nové výsadby nahrazují staré, přerostlé jehličnaté keře a stromy, které už nevyhovovaly. Díky novým výsadbám nyní ulice Sokolovská poskytuje útočiště kvetoucím rostlinám, což podporuje místní biodiverzitu,“ upřesnila místostarostka.

Projekt také zahrnoval obnovu části travnatých ploch a instalaci čtyř nových laviček, což poskytuje místním obyvatelům příležitost k odpočinku a relaxaci v přírodním prostředí. „Jednoznačně se ukazuje, že investice do zvelebování veřejných prostranství je investicí do kvality života obyvatel,“ dodala místostarostka Honzíková.

Autor: Michal Novák