Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj STAN Jindřichův Hradec: Komu vadí hospicová péče sv. Kleofáše?

STAN Jindřichův Hradec: Komu vadí hospicová péče sv. Kleofáše?

24. 2. 2023

Na posledním zastupitelstvu Jindřichova Hradce byly projednávány individuální dotace pro rok 2023. Komise, složená z kompletní špičky vedení města, posoudila celkem 18 žádostí. „Přidělování peněz v rámci tohoto dotačního titulu je oprávněně kritizováno každým rokem.

STAN Jindřichův Hradec: Komu vadí hospicová péče sv. Kleofáše?

STAN Jindřichův Hradec: Komu vadí hospicová péče sv. Kleofáše?


Důvodem je především zcela neprůhledný způsob výběru, u nějž chybí jakákoli kritéria, podle kterých se komise rozhodovala. A tak i v letošním roce získala většina tradičních žadatelů, bez ohledu na kvalitu zaslaných projektů, stejnou částku jako v minulých letech,“ vysvětlil zastupitel za STAN Jan Mikeš, který je zároveň i kastelánem Jindřichohradeckého zámku. Poznamenal, že v této souvislosti zaráží především žádost firmy DOKORA s.r.o, která avizuje konání koncertů na městské plovárně. Přesto, že v žádosti není uvedena jediná konkrétní akce, byla přidělena celá požadovaná částka 100.000 korun.
„O to více vyniká případ neziskové organizace Hospic sv. Kleofáše. Hospic, který se stará o onkologické pacienty v terminálním stádiu nemoci pomáhal v loňském roce celkem 21 pacientům z Jindřichova Hradce. Náklady na pomoc každému z nich, které nehradí zdravotní pojišťovny, jsou vyčísleny na 1429 korun za jediný den. Tyto peníze musí hospic sehnat prostřednictvím dotací, veřejných sbírek a soukromých i firemních dárců,“ vysvětlil Mikeš.
Zmínil také, že počet pacientů potřebujících tuto péči v Jindřichově Hradci neklesá. Ze statistik vyplývá, že přibližně každý tisící člověk takovouto péči potřebuje. Jindřichův Hradec má 20000 obyvatel a tím pádem je jasné, že i v tomto roce zde můžeme očekávat přibližně dvacet pacientů, kterým hospic pomůže v nejtěžších chvílích.
Předpokládaná celková částka výdajů na pomoc těmto pacientům, nehrazená zdravotními pojišťovnami, činí pro tento rok asi 540 000 Kč. Hospic sv. Kleofáše žádal o dotaci ve výši 180.000 Kč, tedy ve výši třetiny zbytkových nákladů. Zbylé dvě třetiny byl připraven získat pomocí dalších dotací či darů.
„A zatímco se i v letošním roce můžeme těšit například na dotovaný koncert skupiny Tři sestry v KC Jitka nebo na cyklistický závod Okolo jižních Čech, v němž jen rozpočet na kulturu činí 300.000 Kč, Hospic sv. Kleofáše obdrží, namísto původně požadovaných 180 000 korun, pouze 100 000 Kč,“ zaráží se jindřichohradecký zastupitel.
Zástupci všech opozičních stran apelovali na vedení města a podali protinávrh, aby výše dotace zůstala na původní výši. Starosta města Michal Kozár, jako bývalý ředitel pelhřimovské nemocnice, ovšem tento návrh zavrhl. Uvedl příklad mobilního hospicu v pelhřimovské nemocnici, který žádnou finanční nouzí netrpí s tím, že Hospic sv. Kleofáše by nepotřeboval peníze, kdyby byl součástí sítě takovýchto zařízení.
Ponechme stranou fakt, že hospic v Pelhřimově se stará o jinou strukturu pacientů, především geriatrických, takže porovnání selhává a soustřeďme se na to, že zatímco některé žádosti vyhověly požadované struktuře pouze formálně a přesto nebyly kráceny, v tomto jediném případě byla za všech okolností dobře strukturovaná, oprávněná žádost na základě veřejně neznámých kritérií zkrácena téměř o polovinu.
Pan starosta zároveň celou situaci uzavřel s tím, že hospici dal k použití dvě parkovací místa za městským úřadem, což má být zřejmě kompenzace za oněch nepřiřčených 80000 korun. „Jako opoziční zastupitel, ale především člověk netušící, kdy se v jeho životě může odehrát tragédie, i letos čekající na některé z nás, se ale ptám, komu vadí Hospic sv. Kleofáše?“ uzavřel zastupitel Mikeš.

Autor: Michal Novák