Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Sportování v době pocovidové

Sportování v době pocovidové

13. 11. 2020

Sportování v době pocovidové

Sportování v době pocovidové

Coronavirová epidemie nás v roce 2020 zasáhla ve dvou vlnách, společnost zažila lock-down, byly omezeny volnočasové a sportovní aktivity. Snad přijde čas a opět dospějeme do standardního stavu chodu společnosti. Stávající stav velmi ovlivní i dobu následující a to ve formě omezení veřejných rozpočtů. Lze důvodně předpokládat, že v letech 2021 a následujících dojde k omezení podpory i sportovní činnost z rozpočtů obecních, městských i krajských samospráv. Na tuto situaci je potřeba se náležitě a včas připravit a využít v současné době vypsané dotační tituly národní, které administruje Národní sportovní agentura (NSA):

Můj klub 2021 - výzva je vypsána od 22.10.2020 do 23.11.2020 s alokací 1 500 mil. Kč, je určena pro sportovní kluby a další organizace na sportování mládeže ve věku 3 - 23 let.

Provoz a údržba 2021 - výzva je zatím pouze zveřejněna a bude vypsána od 23.11.2020 do 14.20.2020, je určena na pokrytí nákladů na provoz sportovního zařízení, energie, které mají kluby ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu, pachtu či výpůjčce a to minimálně od 1.1.2020. Alokace je 400 mil. Kč.

Veškeré informace lze nalézt na webu NSA - http://www.agenturasport.cz.

Nenechme se ukolébat coronavirovou dobou a vytvořme si dobré předpoklady na dobu příští.

 

Jiří Šilha - člen sportovní komise Rady města České Budějovice

Jiří Fencl - člen sportovních komisí Rady města České Budějovice a Rady Jihočeského kraje a krajský zastupitel