Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Slovo Michala Nováka - krajského tajemníka STAN

Slovo Michala Nováka - krajského tajemníka STAN

20. 6. 2011

Vážení členové a příznivci hnutí,

 

Vážené starostky a Vážení starostové, 
 
není tomu tak dlouho, kdy v Jihočeském kraji probíhal ustanovující krajský sněm hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (dále jen “STAN“). Od této doby došlo k značnému rozvoji krajské organizace hnutí STAN, která zaznamenala řadu dílčích úspěchů. 
 
 Rok 2010, médii označován také jako supervolební, s sebou přinesl vedle parlamentních voleb do poslanecké sněmovny i senátu, také volby komunální. 
V těchto komunálních volbách hnutí STAN s Vaší pomocí sestavilo v Jihočeském kraji 39 kandidátek, z nichž uspělo více jak 135 kandidátů, kteří byli zvoleni do zastupitelstev měst a obcí v Jčk. Z toho 17 z nich obsadilo posty starostů. 
Za velký úspěch lze považovat volební výsledek v krajském městě České Budějovice. Zde se hnutí STAN, zastoupené krajským předsedou výboru Ing. Jaroslavem Houbou CSc., podílelo na sestavování kandidátky “OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE“ (dále jen HOPB) a na její předvolební kampani. Tato kandidátka v krajském městě zvítězila, když získala 26,27 % hlasů, což představuje 15 křesel z celkem 45 členného zastupitelstva. HOPB tak měli hlavní slovo při sestavování koalice, která s TOP 09 a ČSSD získala nadpoloviční většinu čítající 31 hlasů (15 x HOPB, 6 x TOP 09, 10 x ČSSD). Zmíněný volební úspěch byl završen volbou primátora města České Budějovice, kterým se stal lídr kandidátky OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE Mgr. Juraj Thoma. 
V současné době připravujeme Krajský sněm hnutí STAN v Jčk, který se bude konat dne 28.2.2011 v prostorách ŠKOLICÍHO STŘEDISKA ASPERA na adrese Plástovice 5, 373 48 Sedlec, a to od 14:00 hod. 
Na tomto Krajském sněmu budou diskutována aktuální témata, mezi něž patří např. zákon o RUD, rušení stavebních a poštovních úřadů v malých obcích, spojů veřejné dopravy, problematika veřejně prospěšných prací, dotací a jiných záležitostí týkajících se existence našich obcí. Přitom hlavním smyslem je projednat a koordinovat společný postup v těchto oblastech. Vedle toho tento sněm přinese dále volbu předsedy a místopředsedů krajského výboru a jeho členů a volbu delegátů na celostátní sněm. 
Krajská organizace hnutí STAN v Jčk se dále v současné době usilovně zaměřuje na přípravu Krajských voleb v roce 2012. V rámci toho jsme oslovili starosty měst a obcí v Jčk, kteří v loňských komunálních volbách kandidovali jako nezávislí s cílem navázat spolupráci a získat co nejširší podporu hnutí STAN. Již nyní máme z několika obcí kladné odezvy starostů na naši výzvu a i proto věříme, že se nám podaří dosáhnout úspěchu v Krajských volbách a přispět tak ke zlepšení regionální politiky v našem kraji. 

Autor: Michal Novák