Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Policie musí zajistit dodržování zákona

Policie musí zajistit dodržování zákona

2. 8. 2011

Stanovisko

 

Protestujeme proti chování takzvaných aktivistů v lokalitě Na Ztraceném u Modravy a požadujeme přiměřené prosazování platných zákonů orgány k tomuto pověřenými. Tito „zelení lobbisté“, kteří se ohánějí dodržováním zákonů a ochranou přírody, ve skutečnosti zákony nerespektují a přírodě škodí.
 
Dokazují to tím, že odmítají respektovat stanovisko soudu, který jejich blokádu kvůli těžbě kůrovce prohlásil za nezákonnou, a rovněž ani Česká inspekce životního prostředí kácení nemocných stromů v této oblasti nezpochybňuje. Účastníci blokády také hrubě porušují platný návštěvní řád Národního parku Šumava, protože se pohybují mimo vyznačené turistické cesty v I. zóně národního parku a někteří z nich tady dokonce i bivakují. Tím vším přírodě velmi škodí.
V naší společnosti není možné tolerovat takové otevřené pohrdání platnými zákony. Jako demokraticky zvolení zástupci jihočeských měst a obcí proto vyzýváme Policii České republiky, aby v této oblasti zajistila dodržování právního řádu a podmínky pro těžbu dřeva, která je v plném souladu s právními normami našeho státu a je nezbytná v boji proti dalšímu šíření kůrovce. Těmto aktivistům vůbec nejde o šumavskou přírodu, ale o prosazení vlastních zájmů spočívající ve změně ve vedení národního parku, které by umožnilo změnit Šumavu v laboratoř jejich nezodpovědných experimentů a bádání tak, jak tomu bylo za vlády exministra životního prostředí pana Martina Bursíka.
Současný katastrofální stav šumavských lesů, kdy kůrovec zničil rozsáhlé lesy v okolí Plešného jezera, Pramenů Vltavy, Poledníku a dalších míst kdysi krásné Šumavy, zavinili právě nejrůznější takzvaní ochránci přírody, kteří svoji nezodpovědnou taktikou „nechte brouka na pokoji“ se pokusili vytvořit divočinu v místě kdysi krásných lesů. Výsledkem je ovšem ekologická katastrofa, která končí nakonec rozsáhlým kácením šumavských hvozdů.
Vyjadřujeme proto plnou podporu vedení Národního parku Šumava a jeho řediteli PhDr. Janu Stráskému v potírání kůrovcové kalamity včetně kácení nemocných stromů, které zabrání další expanzi šíření zhoubného lýkožrouta smrkového.
 
O autorovi| Ing. Jaroslav Houba, CSc, starosta obce Sedlec, předseda krajského hnutí STAN (Starostové a nezávislí)

Autor: Českobudějovický deník