Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Pištín pomáhá místním zvládnout drahé energie

Pištín pomáhá místním zvládnout drahé energie

12. 9. 2022

Jaroslav Havel /STAN/ starosta obce Pištín

Pištín pomáhá místním zvládnout drahé energie

Pištín pomáhá místním zvládnout drahé energie

Obyvatelé Pištína na prvním místě. Tak přistupuje zdejší radnice k rozvoji této obce na Českobudějovicku, kde žije zhruba 700 lidí. Není proto divu, že starosta Jaroslav Havel a předseda KV STAN Jihočeského kraje přispěchal hned s několika opatřeními, díky kterým Pištínští ušetří.

„V souvislosti s válkou na Ukrajině nastala doba energetické krize, která na rozdíl od těch předešlých událostí postihne úplně všechny - občany, obce a města, podnikatele, sociální a zdravotní služby, školy a také stát. Je asi zbytečné rozepisovat se o tom co bude na vládní či krajské úrovni, ale určitě je zajímavější se podívat na to, jak zdražení energií postihne naši obec a jak je možné se alespoň trochu bránit a také kde ušetřit, když nemá dojít k výraznému omezení standardu, na který jsou občané a návštěvníci v Pištíně zvyklí,“ vysvětlil starosta Havel.

Bezplatná půjčka na úhradu faktur
Již nyní umožňuje obec Pištín občanům místních částí, které nejsou napojeny na ČOV, vývoz jímek a septiků do čistírny za minimální náklady, a tak si každý za pár korun splní svou zákonnou povinnost.

„Všichni občané obce, kteří vyhoví pravidlům, mají možnost krátkodobé bezplatné půjčky, třeba na úhradu faktur za energie. V obci Pištín se již dlouhodobě neplatí poplatek za svoz odpadů, a to je určitě forma významného příspěvku všem majitelům nemovitostí v obci. Jako jedna z forem podpory cestovního ruchu je zrušen ubytovací a rekreační poplatek a platba za hrobové místo je také opravdu minimální,“ podotkl starosta Havel.

Instalace solárních panelů
Obec zahájila přípravu instalace solárních panelů na některé obecní budovy. Již od roku 2018 je instalované úsporné LED veřejné osvětlení, které šetří zhruba 40 % nákladů na noční osvětlení, zřejmě kvůli úsporám dojde na čas k zhasnutí osvětlení kostela. „Celková přibližná částka, kterou obec Pištín platí v současnosti za plyn a elektřinu se pohybuje okolo 350 tis Kč a na příští rok je předpoklad výrazného navýšení potřebných financí, stejně tak jako je třeba navýšit prostředky na pohonné hmoty, které čerpáme zejména na údržbu veřejných prostranství. Zde je možnost úspory pouze při zmenšení sečených ploch a menší frekvenci. Dnes obec Pištín svým nákladem upravuje všechny plochy v intravilánu a jsou posečené cca 8x za rok,“ podotkl starosta Havel.

Těžké období zvládneme
Zdražování se podle něj také dotkne všech spolků, proto je potřeba reálně počítat s navýšení podpory z rozpočtu obce, protože život na vsi bez spolků to si snad ani není možné představovat.

„Zjednodušeně řečeno, jak je psáno v zákoně o obcích - obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů - já věřím, že v obci Pištín se toto děje a bude dít i nadále i přes asi nejhorší období v historii samotné obce,“ dodal starosta Jaroslav Havel.

Autor: Michal Novák