Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Oprava jindřichohradeckého pivovaru

Oprava jindřichohradeckého pivovaru

3. 6. 2024

V pondělí 20. května byla zahájena rekonstrukce budovy starého pivovaru v areálu jindřichohradeckého zámku. Stalo se tak po třinácti letech od chvíle, kdy opuštěná budova vyhořela a osmi letech poté, kdy město zchátralý areál koupilo od podnikatele Tomáše Blábolila. V roce 2026 zde má být obnoveno vaření piva, které zajistí nový nájemce financující vlastní pivovarskou technologii, v pronájmu bude také pivovarská restaurace v přízemí objektu. Vzniknout zde mají dvě muzea a multifunkční kongresový sál. To vše i díky dvěma dotačním titulům z Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj, které sníží náklady rekonstrukce pro město o čtvrt miliardy korun. Vše se stihlo připravit v rekordním čase pouhých několika měsíců mezi výzvou k účasti na obou dotačních titulech a následně nutným termínem podání žádostí včetně projektu, a to především díky tomu, že výběr architekta stavby neprošel standardním výběrovým řízením.

Oprava jindřichohradeckého pivovaru

Oprava jindřichohradeckého pivovaru

V následujících větách bych chtěl poukázat na několik bodů, které pro nás, jako zastupitele hnutí STAN, představují promeškanou příležitost k zahájení nové éry rozvoje našeho města.

Od roku 2016, kdy město Jindřichův Hradec budovu koupilo, se v různých obdobích  objevovaly návrhy, co by bylo možné do rozsáhlé a půdorysně i prostorově nesmírně složité budovy umístit. Vznikla veřejná anketa, a dokonce poradní komise (jíž jsem byl členem). Přestože v anketě i mezi členy komise skutečně rezonovala myšlenka obnovy pivovaru, zdaleka to nebylo jediné možné řešení. Řada účastníků diskuzí se stavěla za možnost vytvořit z budovy novou knihovnu, které v řadě případů v zahraničí, ale i v některých českých městech, fungují jako skutečná kulturní centra. Byl diskutován projekt spolkového domu. Postupně, s úspěchem míst, jako je IQlandia v Liberci, brněnská Vida, v rámci konverze starých budov pak Sladovna Písek, rostla i podpora zábavně vzdělávací instituce zaměřené na dětské návštěvníky a rodiny s dětmi, pro něž v Jindřichově Hradci existuje mimo hlavní turistickou sezonu nulová nabídka vyžití. Debaty o možném využití posléze utichly a roku 2022 byly vystřídány technickým projektem Obnovy střech a pláště budovy. Součástí této zakázky, získané ateliérem Archa 66 architekta Zdeňka Řehořky a dokončené v listopadu roku 2022, byl také nevinně vyhlížející bod vyžadující v rámci projektu návrh možného využití budovy, který počítal s hlavním využitím objektu jako pivovaru. Zastupitelstvem prošel bez výraznějšího zájmu.

O to větší překvapení následovalo o rok později, několik dní před červnovou schůzí zastupitelstva města, kdy starosta Michal Kozár seznámil všechny zastupitele s nutností stihnout termíny zmíněných dotačních titulů. Právě nutná rychlost v závodu o poslední kolo vypsaných dotací byla proklamovaným důvodem, proč bylo do programu jednání zastupitelstva zařazeno zadání zakázky na projektové práce, jež měly být hotovy do dvou měsíců. Samotné jednání bylo poměrně vzrušené, především pro nezvyklou rychlost, s níž bylo nutné se rozhodnout. První oficiální příležitost seznámit se se zakázkou, která bude i v budoucích letech významně ovlivňovat hospodaření města, měli zastupitelé necelý týden před jednáním. Dva dny před schůzí jsme měli možnost ptát se na podrobnosti při setkání s architektem a vedením města, nicméně reálná možnost změny obsahu projektu již v té době neexistovala. Byli jsme cíleně postaveni před otázku, zda chceme opravit pivovar nebo jej chceme nechat spadnout. Zastupitelský klub STAN se v hlasování zdržel, ale zakázka na projekční práce na základě studie nakonec byla schválena.

Jak bylo řečeno na začátku, vše se zdá být v pořádku. Přes šibeniční termín dostavby na konci roku 2025 se do výběrového řízení přihlásily dvě firmy. Náklady na rekonstrukci renesanční památky, chátrající řadu let, se oproti původně odhadovaným 450 milionům korun nakonec zdvihnou na necelou půlmiliardu. Spolu s více než 15 miliony za původní projekt a studii obnovy pláště a následnou prováděcí dokumentaci na rekonstrukci, a při připočtení nutné DPH, se pohybujeme v částce kolem 624 milionů korun. K nim nutno připočítat náklady na vícepráce, jimž se prakticky žádná podobně složitá rekonstrukce nevyhne, a které, při střízlivém odhadu, budou dosahovat výše minimálně 10%.

Dle mého názoru je důležitý i tento úhel pohledu. Do určité míry totiž relativizuje nutnost přizpůsobit se dotačním titulům, které v mnoha případech prokázaly funkčnosti opravovaných památek medvědí službu, ať už nutnou rychlostí stavby často znemožňující správný technologický postup (což je z hlediska budoucího užívání stavby nesmírně problematické) nebo dokonce tím, že výsledný projekt byl shledán nezpůsobilým k přidělení dotace, která se následně musí zčásti či v plné výši vracet.

Nehodlám být špatným prorokem a těšit se z případného neúspěchu. Naopak, tak jako všichni si přeji úspěch pivovaru a uznávám velký kus práce, které vykonalo vedení města i jím řízení úředníci. Při pohledu na prezentovanou vizualizaci však zůstává řada otázek, které nás budou provázet v blízké i vzdálenější budoucnosti. Bylo opravdu nutné tajit studii o náplni pivovaru od jejího dokončení v listopadu roku 2023 do posledních dnů před jednáním zastupitelstva před veřejností i zastupiteli? Byli zastupitelé a veřejnost dostatečně seznámeni i s nevýhodami pivovarského provozu v podobě specifického pachu, hluku, a především dopravní zátěže? Byla tato zátěž zapracována do koncepce plánovaného dopravního zklidnění centra města? Jsou muzejní expozice pivovarnictví a veteránů promyšleným nápadem nebo jen jejich název vyplňuje místo? Proč v celé budově chybí jakýkoli prvek zaměřený k přilákání jiných než pivovarských turistů? Znamená multifunkční sál bez portálu s oponou zároveň definitivní rozhodnutí o rekonstrukci KD Střelnice na divadelní sál s elevací?

Pevně věřím tomu, že se všichni zastupitelé snaží hledat a nacházet nejlepší řešení pro město. Především díky starostovi Michalu Kozárovi se postupně rozbíhá veřejná diskuze nad plánovanými investičními počiny. Na druhou stranu, v případě dvou největších akcí, totiž rekonstrukce Tyršova stadionu, a právě popsaného Starého pivovaru, které budou mít bezprostřední dopad na finance a hospodaření města na řadu let dopředu, byla nutná diskuze odsunuta do pozadí a upřednostněna cesta dobře utajených plánů. Jak je z mnoha investičních akcí přímo v Jindřichově Hradci patrné, přináší takovéto jednání vždy více problémů než řešení. Věřím, že nejen já stojím o to, abychom se, v zájmu města, které se snažíme zvelebovat, podobným excesům v budoucnu zcela vyhnuli.

Za zastupitelský klub STAN JH Jan Mikeš

 

Autor: Michal Novák