Hlavní stránka Regiony Jihočeský kraj Obyvatelé Pašic neváhají a své nápady realizují, třeba i svépomocí

Obyvatelé Pašic neváhají a své nápady realizují, třeba i svépomocí

19. 9. 2018

Zhruba sedm desítek obyvatel Pašic, místní části obce Pištín na Českobudějovicku, je přímo učebnicovým příkladem téměř dokonale fungující sousedské spolupráce. Zdejší lidé se spolu napříč generacemi pravidelně scházejí, společně řeší, jak svou obec zvelebit a své nápady také sami realizují. Často i svépomocí.

Tímto způsobem se zrodilo například venkovní posezení, kde se místní pravidelně každou středu scházejí. Společně se baví, diskutují a plánují. „Na začátku byla výsadba švestkového sadu a aleje kolem obce. Veškerou práci odvadli sami obyvatelé, obec pouze koupila stromky a dala k dispozici další potřebný materiál. Veškeré práce odvedli sami občané,“ uvedl starosta spádového Pištína Jaroslav Havel.

Švestkový sad je ovšem trochu stranou a lidé si chtěli v případě pěkného počasí posedět venku na návsi. „Vznikla zde nejdříve obyčejná lavička, ale ta nestačila, takže bylo třeba pořídit větší sezení s ohništěm. Místní se toho opět chopili sami. Dřevo jsme jim dali k dispozici z obecního lesa, vše ostatní si zajistili a udělali svépomocí. Dnes je zde pěkné dřevěné sezení s ohništěm, kde se pravidelně společně peče, vaří a smaží,“ doplnil starosta.

Z prostředků obce je pak hrazeno například vybavení dětského hřiště hračkami. „Nakoupili se také fotbalové branky, aby se mohla bavit i dospívající mládež a výhledově uvažujeme v Pašicích o výstavbě menšího multifunkčního hřiště pro míčové sporty.,“ dodal Havel.

Spravedlivé a transparentní financování spolků

Právě bohatý kulturní a spolkový život zaujal komisi, která Pištínu a jeho místním částem, Češňovicím, Pašicím a Zalužicím, udělila titul Vesnice Jihočeského kraje roku 2017. „Zde je dobře vidět, že nejsou důležité jen opravené chodníky, požární zbrojnice nebo čističky odpadních vod, ale i to, jak obyvatelé obce žijí, jak se dokážou semknout a jakou vytvoří v obci atmosféru," řekla mimo jiné při slavnostním předávání tohoto ocenění jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.

V Pištíně funguje také mimořádně transparentní a spravedlivý systém financování spolkové činnosti. Všechny místní spolky jsou totiž členy jednoho, obcí založeného „vyššího spolku“, Spolku sv. Vavřince. Do Vavřince putují všechny obecní příspěvky, které si pak jednotlivé spolky rozdělují po vzájemné dohodě sami mezi sebou bez zásahu obce.

Pištín mládne a rozrůstá se. Ještě zhruba před deseti lety měl spolu s přidruženými obcemi necelých 500 obyvatel. Nyní jich zde trvale žije více než 650. Do svého rozvoje investuje v posledních pěti letech obec v průměru více než dvacet miliónů korun ročně.

Obec hospodaří velmi zodpovědně. Za poslední dekádu se objem investovaných prostředků ztrojnásobil bez toho, že by vzrůstala její zadluženost. Pištín je totiž mimořádně aktivní a úspěšné při získávání dotací, a to jak z krajských a státních, tak i evropských zdrojů.

Pašice jsou místní část obce Pištín. Leží v okrese České Budějovice na Zbudovských Blatech v blízkosti rybníka Volešek v nadmořské výšce 390 metrů. V roce 2011 zde trvale žilo padesát obyvatel. Název pochází od některé ze zdrobnělin osobního jména Pavel.

Pištín s více než 660 stálými obyvateli leží zhruba v polovině hlavní silniční trasy z Českých Budějovic do Vodňan. Obec patří mezi devět historických vsí oblasti takzvaných Zbudovských Blat a společně se svými místními částmi, Češnovicemi, Pašicemi a Zalužicemi, je držitelem titulu Vesnice Jihočeského kraje roku 2017.

Zdroj:https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Obyvatele-Pasic-nevahaji-a-sve-napady-realizuji-treba-i-svepomoci-551888

Autor: Michal Novák